Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Klimakloke Bærum?

KRITISK: – Utbyggere kan fortsette å velge billigste og dårligste løsning. Det er jo kjøper av husene som må betale strømregningen i ettertid, skriver Harald Sævareid (SV).

Bærum kommune var forsøksvis klimaklok i seks dager.

Vi rakk imidlertid ikke å bake kake og kjøpe inn champagne før partienes nyetablerte klimapolitikk ble glemt.

Les også: Klimakloke Bærum

Les også: Ganske enige om klimatiltak - ikke alle mener det er realistisk

28. februar vedtok kommunestyret klimaplanen. Mange nyfrelste klimaentusiaster tok ordet.

Seks dager senere var alt tilbake der det pleier å være. Partiene har puttet planen ned i en skuff, og utbyggeres profitt trumfer igjen klimatenkning.

6. mars foreslo SV at en utbygging i Kirkeveien skulle bruke jordvarme eller tilsvarende klimavennlig oppvarming.

Høyre kunne ikke ta stilling til et slikt forslag, det har tross alt bare vært fremmet ved alle utbygginger de siste ti årene.

Arbeiderpartiet mente det kunne bli kostbart, mens Venstre og Frp kun stemte imot. Bare MdGs representant støttet SVs forslag.

En utbygger har rundt 60.000 kroner i fortjeneste for hver bygde kvadratmeter i Bærum.

Et krav om klimariktig oppvarming vil kanskje redusere profitten med 500 kroner.

Kostnadene ved å legge inn jordvarme i ettertid vil være ekstremt høye, så høye at disse boligene vil varmes opp med gammel teknologi i all tid.

Legges det inn når boligene bygges, er regningen svært lav.

Høyre, Ap, V og Frp fratar boligkjøpere i Bærum muligheten for å være klimavennlig og ha en lav energikostnad i all fremtid.

Men utbyggerne er sikkert fornøyd med disse partiene som i ti år har nektet å kreve klimavennlig oppvarming.

Kommunestyret vedtok høsten 2017, etter forslag fra SV, at rådmannen skulle forhandle frem klimavennlig oppvarming ved alle utbygginger, det har ikke rådmannen gjort.

Utbyggere kan fortsette å velge billigste og dårligste løsning. Det er jo kjøper av husene som må betale strømregningen i ettertid.

Det er nemlig god økonomi i klimariktig oppvarming hvis du selv skal betale strømregningen. Utbyggere skal ikke det, de skal kun selge boligen.

I kommunale bygg er det brukt 10 millioner kroner årlig siden 2007 til å endre oppvarmingen fra oljefyring til jordvarme med varmeveksler.

I ni år har SV etterlyst tall over energibruk i de bygningene. Det har SV aldri fått til tross for at vi fikk et nesten enstemmig vedtak på at denne informasjonen skulle frem.

Rådmannen har imidlertid ikke funnet noen som kan lese av strømmåleren de siste ni år. Disse tallene er viktige, fordi de vil vise at god klimatenkning er god økonomi.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Men vi skal tross alt være fornøyd, vi var i teorien en klimaklok kommune i seks dager.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler