Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Klimaklok uten forbud

– Ny E18 blir et løft for miljøet, skriver innsenderne. Her gjennomfører ledende Høyre-medlemmer i Bærum en «gledesdemonstrasjon» på broen over E18 ved Høvik for E18-utbyggingen.

– Ny E18 blir et løft for miljøet, skriver innsenderne. Her gjennomfører ledende Høyre-medlemmer i Bærum en «gledesdemonstrasjon» på broen over E18 ved Høvik for E18-utbyggingen.

Foto: Knut Bjerke

Ingri Zeiner-Henriksen og Signe Bakke Sølberg i MDG skriver i Budstikka 17. juni at Høyre nekter å innføre tiltak for å forbedre luftkvaliteten i Bærum når vi går imot miljøfartsgrense på E18, piggdekkavgift og forbud mot fyring i eldre vedovner. 

MDG kunne ikke vært fjernere fra sannheten, og vi undres om de i det hele tatt leser våre vedtaksforslag og lytter til vår argumentasjon.

Vi er i disse dager i ferd med å vedta en meget ambisiøs klimastrategi. 

EU og Norge har vedtatt å redusere klimagassutslippene med opptil 55 prosent innen 2030. Administrasjonen har gjort et omfattende arbeid med å kartlegge realistiske målsettinger for Bærum. 

Anbefalingen var en reduksjon på mellom 55 og 65 prosent, der 65 prosent ble vurdert som svært ambisiøst. 

– Piggdekkgebyr, MDG? 89 prosent i Bærum kjører piggfritt, skriver innsenderne.

– Piggdekkgebyr, MDG? 89 prosent i Bærum kjører piggfritt, skriver innsenderne.

Foto: KARL BRAANAAS

Høyre prioriterer klima høyt og legger oss helt i øvre del av dette intervallet når vi foreslår at Bærum skal redusere klimagassutslippene med 65 prosent eller mer innen 2030. 

Målsettinger høyere enn dette er urealistisk og vil kreve virkemidler langt utenfor Bærum kommunes kontroll. Bærum er, og kommer fortsatt til å være, en ledende klimakommune i Norge.

Dersom MDG hadde tatt seg bryet med å lytte og ikke bare prate, ville de fått med seg den lange rekken med tiltak Høyre gjennom en årrekke har fått gjennomslag for – og som vil redusere utslippene betydelig i årene fremover. 

Ny E18 blir et løft for miljøet. Over halve E18 fra Lysaker til Ramstadsletta vil gå i tunnel. Den vil ha betydelig bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og syklister og være plassert lenger unna der folk bor. Det er faktisk estimert at antall personer som bor i nærheten av korridoren vil bli redusert med 80–90 prosent.

Omtrent samtidig kommer Fornebubanen. Den vil frakte opptil 8.000 mennesker per time og gir en ytterligere positiv effekt på veitrafikken i Bærum. 

I tillegg lover Ruter at frekvensen på Kolsåsbanen skal økes, og Høyre jobber for å få den forlenget til Rykkinn. Vi får stadig bedre innfartsparkering, bedre sykkelveier og flere elektriske sparkesykler og sykler – for å nevne noe. 

Alle disse tiltakene bidrar til å redusere utslippene vesentlig og bidrar til at vi når våre meget ambisiøse klimamål.

Og piggdekkgebyr, MDG? 89 prosent i Bærum kjører piggfritt. Kun 2 prosentpoeng færre enn i Oslo, som har piggdekkgebyr. 

Vi mener også at å løfte frem «vrakpantordningen» ved å bytte ut gamle vedovner og informere bedre om teknikk og konsekvenser er en mer riktig vei å gå enn fyringsforbud.

Denne saken illustrerer en vesentlig forskjell mellom MDG og Høyre. 

MDG vil ha miljøfartsgrenser, økte bompenger, færre parkeringsplasser, piggdekkgebyr og vedfyringsforbud. 

Høyre vil heller bruke positive insitamenter og informasjonskampanjer for å gjøre det enklere for folk å gjøre miljøvennlige valg. 

Høyre fikk sammen med Frp og MDG vedtatt å etablere flere målestasjoner. Dette gjør at vi vil kunne følge utviklingen i utslipp mer detaljert enn i dag. På denne måten kan vi – dersom det blir behov for det – innføre enda flere tiltak.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.