Mangfoldet kan reddes lokalt

BÆRUMSNATUR: Å ta vare på naturen starter lokalt, skriver Tiril Eid Barland i Bærum Venstre.

BÆRUMSNATUR: Å ta vare på naturen starter lokalt, skriver Tiril Eid Barland i Bærum Venstre. Foto:

Av

Det biologiske mangfoldet kan reddes lokalt.

DEL

MeningerTapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene.

Det slår 145 eksperter fra 50 land i den omfattende tilstandsrapporten om jordas natur som ble lagt frem 6. mai.

I lokalpolitikken tar vi jevnlig en rekke valg som er med på å påvirke naturen. Det er nemlig arealendringer som er den største trusselen mot biologisk mangfold, og i Norge er det kommunepolitikerne som bestemmer (nesten) alt over sine arealer.

Det er med andre ord ikke gjennom vedtak i FN eller på Stortinget vi redder naturen vår, men det er lokalt i kommunen. Dette er et ansvar Bærums-politikerne bør kjenne spesielt på.

Bærum er en av kommunene i landet med det rikeste biologiske mangfoldet. Kalkrik jord, godt med nedbør og et klima mellom kystklima og innlandsklima er noen av årsakene til det. Bærum har særlig ansvar for å ivareta 95 truede arter i Oslo og Akershus-området, til forskjell har for eksempel Ski tre og Gjerdrum to.

De utrydningstruede plantene og dyrene er ikke samlet i ubebodde områder i marka, tvert imot lever de midt iblant oss. Det er ikke uvanlig med sjeldne trær på tomten eller rødlistede blomster i hagen.

Les også: Vi i Asker og Bærum kan gjøre vårt for å stanse artsutryddelse

Dette gjør at vi som innbyggere også har et ansvar i å forvalte naturen rundt oss skånsomt. Som ved å fjerne de fremmede skadelige artene i hagen og ved å alltid levere hageavfallet vårt på avfallsmottak.

Det er mye vi som enkeltpersoner kan gjøre, men det største ansvaret hviler på lokalpolitikerne som bestemmer over bruken av arealene. Skal vi ta vår del av ansvaret for å bevare det biologiske mangfoldet på jorda, må naturen prioriteres også i arealpolitikken.

Vi treffer på natur i både små og store arealsaker. I sum kan de små sakene få store konsekvenser for en art. Derfor bør naturen prioriteres konsekvent.

Dessverre er ikke situasjonen slik i dag. Altfor ofte skjer utbygging på bekostning av naturen i stedet for på naturverdienes premisser.

Verneplanen for Lysakerelva, som ble laget i samarbeid med Oslo kommune, ble en pinlig affære da et flertall av Bærums-politikerne anket saken videre til departementet fordi man mente naturvernet var for strengt.

Les mer på budstikka.no/debatt

Løkkeåsen ved Sandvika er med sin kalklindeskog av nasjonal verdi og blant annet rundt 40 rødlistede sopper en utmerket kandidat for vern. Likevel ble det også stoppet av Høyre og Frp.

Dette er bare noen av mange eksempler på planer eller saker der et flertall av politikerne ikke ønsker eller tør å gå langt nok i å faktisk sikre naturen for fremtidige generasjoner.

Det biologiske mangfoldet på jorda er sterkt truet. Den gode nyheten er at trenden kan snus, dersom det handles på både internasjonalt, nasjonalt og lokalt plan.

Det siste er spesielt viktig, siden det er lokalpolitikerne som bestemmer for eksempel om skogholtet skal vernes permanent, midlertidig eller bygges ned.

I Bærum er dette ansvaret spesielt stort fordi vi har Norges mest verdifulle natur. Er du bekymret for den dramatiske utviklingen for det biologiske mangfoldet på jorda, bør du stille dine lokalpolitikere til ansvar i lokalvalget til høsten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags