Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kleppe må ha sovet i timen

– Flere ganger det siste året har Høyre i planutvalget, som eneste parti, etterlyst status for de enkelte prosjektene. Nettopp for å holde fremdriften. Høyre har ment og mener at steinmassene skal håndteres i Bærum, skriver Høyres gruppe i planutvalget. Fra venstre Mathias Opdal Weseth, Tone Strand Molle, Terje Hegge og Elisabeth H. Gjølme.

– Flere ganger det siste året har Høyre i planutvalget, som eneste parti, etterlyst status for de enkelte prosjektene. Nettopp for å holde fremdriften. Høyre har ment og mener at steinmassene skal håndteres i Bærum, skriver Høyres gruppe i planutvalget. Fra venstre Mathias Opdal Weseth, Tone Strand Molle, Terje Hegge og Elisabeth H. Gjølme.

Foto: EVA GROVEN

Aps Reidar Kleppe skriver om «Korttenkte klimapartier med Høyre på slep» i Budstikka 9. september.

Høyre vil ha kortreist massehåndtering i Bærum. Vi har ikke – som Venstre – sagt at massene kan håndteres utenfor kommunen. 

Vi har sagt ja til og arbeidet for kortreist massehåndtering på en friluftsøy i Lysakerfjorden, Lakseberget, Dumpa/Fornebu og Franzefoss/Steinshøgda. I tillegg ønsker vi å åpne Lorangmyr/Avtjerna for alle de fire store samferdselsprosjektene. 

Dette er kortreist og vil gi god kapasitet, men regulering tar tid og innsigelser forsinker.

Friluftsøya på Fornebu vil gi Bærum et attraktivt og grønt område (se til Kadettangen), økt tilgang til fjorden og ikke minst kortreist, miljøvennlig massehåndtering. At prosjektet ikke er igangsatt ennå, skyldes sendrektig saksbehandling hos Statsforvalteren.

På Fornebu har også Skanska fått midlertidig tillatelse til å drive massehåndtering. Her knuses det store mengder stein hver dag som tas rett ut fra Fornebubanen.

Flere ganger det siste året har Høyre i planutvalget, som eneste parti, etterlyst status for de enkelte prosjektene. Nettopp for å holde fremdriften. Ikke et pip fra Ap. Men nå er det valgkamp, og nå ønsker partiet å være forkjemperen for kortreiste steinmasser. Slik er det ikke, her har Høye vært det ledende partiet. Ap har sittet muse stille.

Høyre har ment og mener at steinmassene skal håndteres i Bærum. Vi ønsker ikke tung, forurensende transport på hovedveinettet i østlandsområdet.

Et viktig grep som kan løse situasjonen, er å åpne Lorangmyr på Avtjerna som er ferdig regulert og klart til bruk. Her bør masser fra alle de nasjonale samferdselsprosjektene Fornebubanen, E18 og E16 få tilgang – i tillegg til Ringeriksbanen. 

Dette er mulig fordi tidsplanene nå tilsier at prosjektene kommer etter hverandre i tid. Fornebubanen har behov for å håndtere massene nå, E18 kommer om kort tid, mens Ringeriksbanen har forventet oppstart i 2025 – eller senere. Da vil Fornebubanen være så godt som ferdig utgravd. 

Det betyr at det bør være fullt mulig å ivareta massehåndtering og steinknusing på Lorangmyr for alle de fire store samferdselsprosjektene. Dette er den beste og raskeste veien til kortreist massehåndtering i Bærum. Her er det staten som har vært reguleringsmyndighet og som sitter i førersetet. Det er grunnlag for å tro at en positiv beslutning er nær forestående.

Men Høyre sier nei til Brenna. Høyre i Bærum mener at det ikke er noen ønsket situasjon å måtte åpne ytterligere ett område i Bærum Vest for massehåndtering/steinknusing. Belastningen på lokalbefolkningen er allerede stor med Isi og Lorangmyr. Kommunedirektøren har foreslått å åpne et nytt område ved Brenna på Skui, men her er det urørt natur. Sterke naturverninteresser kjemper for å bevare Brenna, og det er vår vurdering at det vil være svært uheldig om vi skulle tvinges til å ta i bruk dette naturområdet til håndtering av masser.

Kleppe går til ubegripelige og ubegrunnede angrep på Høyre i planutvalget. Alt i dette innlegget kan dokumenteres. 

Så kjære kollega, hold deg fast så du ikke blir slått i bakken av ditt eget ekko. Selv i en valgkamp forventer vi edruelighet av Aps representanter.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.