Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kjære ordfører, takk for raskt svar

– Hvor bærekraftig er den foreslåtte omreguleringen av Askerparken fra friluftsformål til boligformål? spør innsenderne om området ved Føyka i Asker sentrum.

– Hvor bærekraftig er den foreslåtte omreguleringen av Askerparken fra friluftsformål til boligformål? spør innsenderne om området ved Føyka i Asker sentrum.

Foto: SILJE M. KALSTØ

Askerparkens venner viser til ditt «Svar på åpent brev om blokker i Askerparken» 28. august hvor du argumenterer for blokker i Askerparken. 

Vi er bekymret for at du har tatt et så tydelig standpunkt til utbygging, på et så tidlig stadium. Vi søker alle å finne løsninger til beste for Asker Sentrum. Da må vi ha en god og demokratisk prosess.

Vi stilte noen konkrete spørsmål om identitet, knutepunkt, folkehelse, økonomi og «medborgerskapsinnflytelse». Du svarte med å gjenta dine utsagn om at omreguleringen er fremtidsrettet og bærekraftig. 

Samtidig skriver du at FNs bærekraftsmål ikke skal løses på Føyka alene. Så hvor bærekraftig er den foreslåtte omreguleringen av Askerparken fra friluftsformål til boligformål? Løser den noen bærekraftsmål i det hele tatt? Kan du utdype?

Om vi forstår deg rett, så kan Askerparken ofres. Begrunnelsen er i stor grad basert på Skiklubbens anlegg på Føyka. Gode områder for organisert idrett er flott, men det løser ikke folkehelseutfordringer for befolkningen som helhet. 

Hva med de eldste, de yngste, de med nedsatt funksjon eller de med svakest økonomi sin mentale og fysiske helse? Ikke alle drar vel nytte av medlemskap og kunstgress? 

Ja, det er mye bra med utviklingen i Asker sentrum. Men vi trenger naturen til rekreasjon, også i et voksende sentrumsområde.

Alle fordeler og ulemper med omreguleringen må komme klart frem og diskuteres i et helhetlig perspektiv for eksempel besluttet formannskapet 15. april enstemmig at administrasjonen skulle se på sentrum, Føyka, Askerparken – og Borgen under ett. Gjøres ikke det, kan vi risikere at vi i år 2050 har blokker både på Føyka og i Askerparken. 

Vi etterlyser en åpen og ærlig debatt som motiverer og tilrettelegger for at innbyggerne «deltar i og tar medansvar for samfunn og fellesskap» slik det er formulert i formålet med «Temaplan for medborgerskapet 2021-2033». 

At ordføreren, som i sin rolle skal målbære flertallets syn, trekker konklusjonen først, stimulerer håpløshet og avmaktsfølelse mer enn motivasjon og vilje til å bidra konstruktivt.

Nyere forskning tyder på at det er klokt å skille beslutningsprosessen skarpt i to trinn som reflekterer to meget ulike tenkemåter: først divergent tenkning (aktivt søk og identifikasjon av ideer), deretter konvergent tenkning (kritisk tenkning og valg av løsninger). Dette er to grunnleggende forskjellige prosesser og må håndteres deretter.

Det ville være naturlig å begynne med å identifisere hva som egentlig er problemet som skal løses, for eksempel hvorfor er det så viktig å bygge blokker i Askerparken? Deretter finne ulike løsningsalternativer. 

Kanskje det vil lønne seg å videreutvikle parken, også økonomisk. Ser ikke næringslivet i Asker synergieffektene? Argumentene for og mot omregulering for eksempel gjennom en konsekvensanalyse, kan så vektes for å balansere de ulike hensynene. 

Til slutt trekkes en helhetlig konklusjon som vi kan være stolt av i fremtiden. En slik prosess vil bidra til å bygge Askers fremtidige identitet.

Askerparkens venner får daglig nye medlemmer, og vi bidrar gjerne konstruktivt i prosessen som aktive medborgere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.