Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kjære ordfører, hvor stolt blir du av å bygge blokker i Askerparken?

– Er vår kommuneøkonomi så skakkjørt at vi må selge allment tilgjengelige grøntområder for å finansiere idrettsanlegg for barn og unge på Borgen? spør innsenderen i forbindelse med kommunens planer om boligbygging i Askerparken, som ligger i tilknytning til Føyka i Asker sentrum.

– Er vår kommuneøkonomi så skakkjørt at vi må selge allment tilgjengelige grøntområder for å finansiere idrettsanlegg for barn og unge på Borgen? spør innsenderen i forbindelse med kommunens planer om boligbygging i Askerparken, som ligger i tilknytning til Føyka i Asker sentrum.

Foto: SILJE M. KALSTØ

Formannskapet i Asker skal i møte 20. september ta stilling til arealplanen hvor det fra administrasjonen legges opp til å omregulere Askerparken til boligformål.

Vi spurte i Budstikka 5. juli: Hvem vil ha blokker i Askerparken?

 Du svarte i Budstikka 6. august at «Føyka er avgjørende for den langsiktige utviklingen av Asker sentrum og bidrar i vår boligpolitiske strategi med flere sentrale leiligheter og til finansiering av Drengsrud idrettspark, et viktig grep i Borgen-løftet.». 

Ja, Føyka og Askerparken er avgjørende for den langsiktige utviklingen i sentrum, men boligbygging i dette tradisjonsrike friarealet er ikke avgjørende for Askers boligpolitiske strategi. 

I arealplanen er det lagt opp til 4.500 nye boenheter rundt Asker sentrum. 225 boenheter er tenkt lagt til Askerparken. Det utgjør 5 prosent av de nye planlagte boenhetene. Er vår kommuneøkonomi så skakkjørt at vi må selge allment tilgjengelige grøntområder for å finansiere idrettsanlegg for barn og unge på Borgen?

Du skriver også at «vi skal finne gode bærekraftige løsninger for grønn byutvikling som ivaretar Asker sentrums identitet, og som vi kan se tilbake på med stolthet i fremtiden». 

Dette er vi helt enige om, men hva betyr det? Hva er Asker sentrums identitet? Er det blokker i Askerparken? 

Og hvilke av FNs 17 bærekraftsmål tilsier bygging i parken? Hvorfor vektlegges bærekraftsmål 3 «God helse» i så liten grad? Og hva med bærekraftsmål 11 som peker på betydningen av lett tilgjengelige grøntområder under en stadig urbanisering og som fremhever barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Er det bærekraftig å gjøre mange mennesker avhengig av bilen for å komme til gode grøntområder?

Kampen om parker er ikke spesiell for Asker. Søndag 15. august kan man lese på nyhetssidene i Aftenposten: «Se for deg en by uten en park. Det er Nydalen i et nøtteskall».

Ingen fra politisk ledelse hadde sett for seg at Nydalen skulle bli by. Ingen hadde tenkt på at man i et tett befolket område trenger sammenhengende rekreasjonsområder som en park representerer. 

Du begrunner nedbyggingen i Asker sentrum med knutepunktstrategien, men er det et slikt knutepunkt vi vil ha?

Med økende urbanisering vil behovet for en sentrumspark øke, ikke avta. Spørsmålet er derfor ikke om Asker sentrum trenger en park, men hvor mange parker vi trenger. Vi bør tilrettelegge for flere parkanlegg i fremtiden, ikke fjerne de vi har.

I Nydalen var det en tabbe av politikerne å ikke avsette areal til en park. Asker har arealet. Å fjerne dette kan virke som en uopprettelig tabbe. Hvordan kan vi i fremtiden se på det med stolthet? 

La oss heller vektlegge FNs 17. bærekraftsmål «Samarbeid for å nå målene» og praktisere «medborgerskapsinnflytelse» slik det er formulert i Asker kommunes «Temaplan medborgerskap 2021–2033. Sammen om målene». 

Det er ikke føringer fra Høyre sentralt, men Askers egen befolkning, som definerer hva som er gode bærekraftige løsninger som ivaretar Asker sentrums identitet og hva vi kan se tilbake på med stolthet i fremtiden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.