Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kjære helsepolitikere – jordmødre kan ikke trylle

– En styrking av tjenesten med seks jordmorstillinger er nødvendig for å kunne tilby kvinner i Bærum lovpålagte tjenester og følge anbefalinger fra Helsedirektoratet, skriver Mariella Clausen i Norsk Sykepleierforbund – Jordmorforbundet Akershus.

– En styrking av tjenesten med seks jordmorstillinger er nødvendig for å kunne tilby kvinner i Bærum lovpålagte tjenester og følge anbefalinger fra Helsedirektoratet, skriver Mariella Clausen i Norsk Sykepleierforbund – Jordmorforbundet Akershus.

Foto: Knut Bjerke

Nytt liv. Livets under. Magisk, vil noen si.

Jordmødre har en sentral rolle i denne fasen av livet. Men vi kan ikke trylle frem tid og ressurser som dekker gravide kvinners etterspørsel og behov i Bærum kommune.

Nå henvender vi oss til kommunens politikere. Ikke fordi vi tror dere kan trylle. Men fordi vi vet dere kan prioritere. Øke prioriteringen til gravide kvinners behov og ønske om en tilgjengelig, likeverdig svangerskaps- og barselomsorg i Bærum kommunes helsestasjonstjeneste.

Kommunens plikt til å tilby svangerskaps- og barselomsorg er forankret i lov og forskrift. Kvinner har rett til å velge hvor de ønsker svangerskapsoppfølgingen. I Bærum er jordmorbemanningen så lav at tilbudet ikke dekker etterspørselen.

En god og tilgjengelig svangerskaps- og barselomsorg er et av kommunens viktigste folkehelsetiltak. Jordmors spesialkompetanse på svangerskap og fødsel, spebarns- og kvinnehelse gir et unikt utgangspunkt for tidlig innsats knyttet til barnets utvikling og fremtidige helse. 

Det samme gjelder kvinners nåværende og fremtidige psykiske og fysiske helse. Det er kvinnene og deres ufødte barn som bærer konsekvensene av sen innsats og manglende prioritering i kommunen.

En styrking av tjenesten med seks jordmorstillinger er nødvendig for å kunne tilby kvinner i Bærum lovpålagte tjenester og følge anbefalinger fra Helsedirektoratet. Tallet er vurdert ut fra kommunens fødselstall fordelt på årsverk.

Linda Lavik er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Viken.

Linda Lavik er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Viken.

FOTO: PRIVAT

Målsettingen bør være at det skal ytes en likeverdig svangerskaps- og barselomsorg i hele Bærum kommunes helsestasjonstjeneste. En styrking av jordmortjenesten er nødvendig for å oppfylle myndighetskrav, følge nye lover, ivareta kvinners rettigheter og for å gi en differensiert og individuell omsorg. 

Å investere i jordmorkompetanse er helsefremmende og bidrar til å sikre likeverdige helsetjenester i hele Bærum.

I dag er det ikke samsvar mellom kvinnenes behov og forventninger, retningslinjer og det faktiske tjenestetilbudet.

Jordmødre kan ikke trylle! Men jordmødre kan: svangerskap, fødsel, barsel, det nyfødte barnet, kvinnehelse, seksuell helse og reproduktiv helse. Når ressursene er til stede.

Gratulerer med den internasjonale jordmordagen 5. mai – og takk til alle jordmødre for den gode jobben dere gjør.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.