Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kan hjemmebaserte tjenester erstatte pleie og omsorg på institusjon?

– Pensjonistpartiet anser det som svært uheldig at kommune­direktøren foreslår å skyve en rekke sykehjem og omsorgsboligprosjekter ut i tid, skriver innsenderen. Her åpner ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) det nye sykehjemmet på Lindelia tidligere i måneden.

– Pensjonistpartiet anser det som svært uheldig at kommune­direktøren foreslår å skyve en rekke sykehjem og omsorgsboligprosjekter ut i tid, skriver innsenderen. Her åpner ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) det nye sykehjemmet på Lindelia tidligere i måneden.

Foto: Mats Sauro Høimyr

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022–2025 (BØP) for Bærum er nå til politisk behandling. Forslaget inneholder en lang rekke tiltak for å bedre kommunens økonomi.

Ett av tiltakene er å bremse kommunens gjeldsvekst ved å skyve byggingen av et antall planlagte nye heldøgns pleie- og omsorgsplasser ut i tid. Mantraet er mer hjemmebasert pleie og omsorg – slik at de eldre kan bo lenger i egen bolig.

Med de foreslåtte utsettelsene vil dekningsgraden av sykehjems-/ omsorgsplasser i Bærum gå ned. Eller sagt på en annen måte: Det vil bli stadig vanskeligere å få døgnkontinuerlig pleie og omsorg for eldre som trenger det.

Det store spørsmålet er i hvilken grad hjemmebaserte tjenester kan erstatte pleie og omsorg på institusjon?

Svein Sørlie (71) fra Eiksmarka er leder av Pensjonistpartiet i Bærum.

Svein Sørlie (71) fra Eiksmarka er leder av Pensjonistpartiet i Bærum.

Foto: Antara Roychowdhury/RefleXon

De ansatte i Bærums hjemmetjenester gjør en formidabel innsats hver eneste dag for at våre eldste skal ha det bra. De er både innovative og omstillingsvillige. Men det er selvsagt grenser for hva de kan makte når pleie- og tilsynsbehovene blir for omfattende.

Uten nok institusjons­plasser vil konsekvensen ofte bli at familie og pårørende må trå til for å skjøte på et kommunalt tilbud som oppfattes som mangelfullt.

Pensjonistpartiet tror kommunedirektøren er for optimistisk hva angår hjemmetjenestenes mulighet til å yte pleie- og omsorgstjenester som tilfredsstiller de kvalitets- og verdighetskrav som er nedfelt i lover og forskrifter – hvis dekningsgraden av heldøgns pleie- og omsorgsplasser reduseres som foreslått.

Man bør være varsom med å konkludere med at god helse hos mange eldre i Bærum (koblet med økt bruk av velferdsteknologi og frivillighet) kan være basis for betydelige reduksjoner i pleie- og omsorgssektoren. Kunnskapsgrunnlaget for en slik konklusjon er høyst usikkert.

En årsak er at tallene viser et økende antall personer med demens i Bærum i årene fremover. Prognoser indikerer at antallet med demensdiagnose vil øke med cirka 800 personer (til 3.360 personer) i løpet av en snau tiårsperiode.

Selv om sykdomsforløpet ved de ulike typer av demens er høyst individuelt, vil de aller fleste med alvorlig kognitiv svikt på ett eller annet tidspunkt få behov for pleie- og omsorgstjenester. I siste fase vil mange ha behov for døgn­kontinuerlig tilsyn. Da må plassene være der.

Omstilling av kommunens tjenester er selvsagt nødvendig når økonomien er vanskelig, men tilgjengelighet på et tilstrekkelig antall gode døgnkontinuerlige pleie- og omsorgsplasser handler om å ta vare på mennesker i meget krevende situasjoner.

Pensjonistpartiet anser det derfor som svært uheldig at kommune­direktøren foreslår å skyve en rekke sykehjem og omsorgsboligprosjekter ut i tid.

Det er på ingen måte gitt at Bærum kommune kan ivareta våre svakeste på en verdig og god måte i et tjenesteleveransekonsept som har som utgangspunkt at den pleie- og omsorgstrengende i hovedsak skal tas hånd om i egen bolig.

Pensjonistpartiet håper at også de andre partiene vil prioritere våre svakeste grupper når saken kommer til behandling i kommunestyret – det må aldri bli en bekymring om hvorvidt man kan få en verdig og trygg alderdom i Bærum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.