Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kan en klimaklok kommune tillate seg å være «miljøuklok»?

Planene om utvidelse av Isi miljøpark har satt sinnene i kok på Skui. Artikkelforfatteren fra Senterpartiet lurer på om det hele er veldig miljø-uklokt.

FOTO: JOHANNES MYLIUS

Vi i Bærum Senterparti synes ikke det. Franzefoss Gjenvinning har søkt Bærum kommune om å få flytte sin virksomhet til Isi. Innledningsvis er det fristende å peke på at Isi miljøpark er anlagt for i hovedsak å dekke kommunens behov for areal til avfallshåndtering. Mens Franzefoss’ anlegg i Sandvika, ifølge egen hjemmeside, i hovedsak håndterer avfall fra Oslo, Asker og Drammens-området.

Det har kommet innsigelser mot planene om utvidelse fra berørte nabolag og fra naturvern-hold. Naboene er, med rette, bekymret for at økt tungtrafikk vil gi økt belastning med hensyn til støy, støv og nedsatt trafikksikkerhet. Kompenserende tiltak som betraktelig nedsatt hastighet og/eller fartsdumper ansees ikke som aktuelle, da adkomstveien er så bratt at tunge kjøretøy vil være avhengige av en viss fart for å ta seg frem.

Videre er det pekt på at området har naturkvaliteter som allerede er under press, og som hverken fortjener eller tåler ytterligere belastning: «Området har helt spesielle kvaliteter både i kommunalt og regionalt perspektiv» (Fylkesmannen, 2005).

Konsekvensene for nabolag og natur er godt belyst i en rekke innlegg i Budstikka, bl.a. «Valget mellom pest og kolera», 8 februar. Videre kommer det frem interessant, men foruroligende informasjon i et innlegg i kjølvannet av folkemøtet som Franzefoss Gjenvinning arrangerte på Skui, «Krasse meldinger på folkemøte om Isi miljøpark», 4. mars. Der pekes det bl.a. på at den trafikkøkningen Franzefoss først gikk ut med ble betraktelig oppjustert etter korrigerende innspill fra beboerne i området. Slikt er ikke tillitvekkende.

I innlegget om folkemøtet leser vi dessuten at «To kommunestyrerepresentanter var til stede, og en av disse, med lang fartstid i lokalpolitikken, uttrykte frustrasjon over å bli gjort kjent med planene først nå …». Det er nesten så en kan få en følelse av det har vært ønsket minst mulig oppmerksomhet om saken.

I lørdagens Budstikke kritiseres Bærums lokalpolitikere for «å sitte på gjerdet». Det er en betimelig påpekning. For Bærum Senterparti er denne saken viktig, og vi vil følge den nøye. En av våre hjertesaker er som kjent miljøvern. Og da tenker vi også på gode bomiljøer for små og store innbyggere, så vel som på gode habitater for våre mange unike arter.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.