Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Kamp mot plast i havet

I ARBEID: Høyre-politikere rydder på Fornebu under en aksjon i fjor. Fra venstre Hilde Hvaal Durban og Haakon Kvenna Veum, begge representanter i Bærum kommunestyre, stortingsrepresentant Hårek Elvenes og statsråd Jan Tore Sanner.

Miljø. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet er i ferd med å bli ett av de største miljøproblemene i vår tid.

Arbeidet med å rydde opp må skje nå! Denne utfordringen tar Høyre på største alvor og iverksetter tiltak for en mer bærekraftig og langsiktig politikk for håndtering av plastavfall.

Les også: Høyre står på for miljøet

Les også: Bærum som et positivt ladet ord

Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Hvert minutt blir 15 tonn plast dumpet i havet hvert døgn året gjennom.

Om dette fortsetter, vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet. Det er en trussel både mot fisk, fugl og annet dyreliv, mot sjømatressursene våre og mot vår egen bruk av strender og sjø.

Dette er et globalt problem som må løses med både globale og nasjonale løsninger.

Norge fikk rett før jul tilslutning i FNs Miljøforsamling til et nytt vedtak om marin forsøpling, der målet er å stanse all tilførsel av plast til verdenshavene.

Dette er en seier som vil få stor betydning globalt i årene fremover.

Regjeringen er i ferd med å etablere et bistandsprogram mot marin forsøpling. Og følger opp ved å bruke 150 millioner kroner over bistandsbudsjettet til tiltak mot marin forsøpling og mikroplast, som blant annet skal bidra til bedre avfallshåndtering i områdene der forsøplingen i verden er størst.

Dette fordi vi vet at mer enn 80 prosent av det marine søppelet kommer fra land.

Norge er en havnasjon med sterke interesser knyttet til havet og forsto tidligere enn de fleste viktighetene av en bærekraftig havforvaltning.

Men vi har en rolle i å videreutvikle kompetanse, teknologi og finne gode løsninger for å anvende gjenvinnbare materialer og sikre et sirkulært kretsløp.

Ordningen med Fishing for Litter, der fiskebåter gratis kan levere inn avfall de har fått opp under fiske, videreføres og utvides til flere fiskehavner.

Regjeringen har også opprettet og bevilget 27 millioner kroner i 2018 til et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen, hvor kampen mot marin forsøpling blir en sentral oppgave.

Senere i år vil Miljødirektoratet foreslå en rekke nye nasjonale tiltak, for eksempel tiltak mot spredning av mikroplast fra bildekk og mot spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Høyre vil at all plastemballasje på markedet i 2030 skal være resirkulerbar, og at all unødvendig plastemballasje og bruk av plast må reduseres.

Lokalt i Asker og Bærum er det gode systemer for sortering og gjenvinning av søppel og plast for befolkningen.

Men plastforsøpling i naturen er også et problem og der alle kan gjøre en liten forskjell, uten at det er veldig dyrt eller veldig vanskelig.

Gledelig er det å se engasjement blant befolkningen i Asker og Bærum. «Plogging», innbyggere, frivilligheten og interesseorganisasjoner gjør et viktig arbeid for ren natur og skape gode holdninger.

Regjeringens tilskuddsordning på til sammen 80 millioner kroner går til de mange engasjerte og frivillige foreninger og lag som ønsker å være med på strandrydding.

Det kan være så enkelt som å ta med en liten pose neste gang du er ute på tur i naturen, så du kan ta med plastsøppel du finner hjem.

Eller, du kan bli med oss i Asker og Bærum Høyre på strandryddedagen 5. mai.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi vil være å treffe på flere av våre vakre strender denne lørdagen. Bli med du også!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.