Kadettangen badeplass har siden 2014 gjennomgått en omfattende forvandling. Tunnelmasser fra nye E16 er blitt dumpet i sjøen og området er utvidet fra 7 til 22 mål med ny badestrand.

Les også: Badeparkering på Kadettangen

Les også: Bomvei kan løse p-kaos på Kadettangen

Les også: Vårt personlige ansvar

Deler av området åpnet allerede i juli 2017, og dette fremstår som en av Oslofjordens fineste badeplasser. Noe mindre arbeider gjenstår. Dette er planlagt ferdig 2019.

Tiden for åpning var gunstig, for vanntemperatur og været generelt har aldri vært bedre, og folk strømmet til fra fjern og nær for å dyppe tåa i sjøen.

I flere år har altså kommunen tenkt og tenkt (så det knaket) på hvordan badeplassen skulle utformes. Det har sikkert vært utallige møter, befaringer, nye møter og idéutkast før man fant frem til slik det fremstår i dag.

Da jeg i sommer satt på verandaen i privaten og leste Stikka, var det nesten daglig innspill og reportasjer fra og om Kadda. De aller fleste om parkeringskaos og rot, men også om alvorligere ting som nestenulykker og ambulanser som ikke kom frem.

Og det er her og nå jeg begynner å lure på hva denne «fjordparkkomiteen» har holdt på med. Når kommunen utvider et populært badeområde fra 7 til 22 mål (+ 214 prosent), er det lett å skjønne at økningen av badegjester og biler vil bli tilsvarende eller mer.

Kommunen må vel ha hatt en viss erfaring med parkering fra den tidligere og (svært) gamle badeplassen? Og da burde de, eller skulle de ha tenkt, at ved en så stor utvidelse vil det komme «horder» av badegjester med bil.

Eller tenkte de ikke så langt? Det burde de ha gjort, for nå er det bare kaos.

Riktignok er det noen som alltid gir bengen i skilter og anvisninger, men dette fritar ikke kommunen for å ha underdimensjonert antall p-plasser.

Alt lå jo til rette for at dette ville være mulig all den tid hele området var «jomfruelig» mark, det vil si at alt kunne bygges opp «skrætsj».

Hvorfor da ikke bygge en større parkeringsplass? Den ville nok uansett ikke vært stor nok, men i alle fall vært utformet på en slik måte at mye av parkeringsproblemene ville vært løst.

Så leser vi at nødetatene ble forsinket til en drukningsulykke på Kadettangen badeplass på grunn av bilkaos. Nå har kommunen bestemt at nødetatene vil få en egen bomstengt vei eller beredskapsvei inn på området.

Både politi og ambulansetjenesten er fornøyd med løsningen, men dette burde kommunen også ha tenkt på i forkant. Og hva med landingsplass for ambulansehelikoptre?

I tillegg kommer jo parkeringsbehov for badende og besøkende til perlen Kalvøya som også har badeplasser, turområder, ballspill og av og til store arrangementer med flere tusen deltagere. Mange av disse trenger også å få satt fra seg bilen.

Så har vi Båtsportens Hus, også på Kalvøya, der Bærum Roklubb holder til med trening og regattaer. Der er det også utleie av selskapslokaler hele året. Også her trenger mange å få satt fra seg bilen.

I tillegg har vi rutebåtene Rigmor og Rigfar som driver rutetrafikk mellom øyene og charter- og skoleturer. Her også vil det være et parkeringsbehov.

Så det er jo ikke noe rart at det er p-kaos på den altfor lille parkeringsplassen når disse fire stedene skal besøkes samtidig. Det må være noen i kommunen som har sovet i timen og ikke gjort jobben. Alt det som er nevnt over har jo ligget der i mange år.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Hvor vanskelig går det an å gjøre det? Det er jo derfor jeg nå lurer på om kommunen ikke har vært klar over det enorme behovet for parkeringsplasser eller bare sett Fjordparken separat.