Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Jordmortjenesten i Bærum er for dårlig

Bærum kommune ligger langt unna måltallet for jordmortjenesten, skriver Dina Larsdatter Knudsen og Stine Høivik.

Den Norske jordmorforeningen stiller spørsmål om jordmordekningen i kommunen vår er god nok. Bærum SV støtter bekymringene.

Det har lenge vært stor jordmormangel i kommunen vår, spesielt i områder med mange sårbare grupper. Det at det mangler jordmor på Kolsås og Eiksmarka helsestasjoner er et svik mot kommunens innbyggere i disse områdene.

Sammenlignet med måltallet vi bør ha om dekningen skal være forsvarlig, ligger vi langt unna. Jordmorforbundet legger til grunn at vi bør legge oss på en jordmordekning i kommunen med ca. 100 fødsler i året per jordmor. I dag har vi en dekningsgrad på en jordmor per ca. 200 fødsler.

Tallene viser i tillegg at bare cirka 37 prosent av nybakte familier fikk hjemmebesøk etter hjemkomst fra sykehuset i 2018. Vi klarer dermed ikke å gi tilstrekkelig med veiledning til de nybakte familiene våre. Hjemmebesøk av jordmor og helsesøster i dagene etter fødsel er helt nødvendig for å skape trygge relasjoner mellom familiene og helsetjenesten, og for muligheten til å fange opp de som trenger ekstra hjelp. Vi har ikke råd til å miste denne kunnskapen.

Vi må heller ikke glemme at svanger- og barselomsorgen er grunnleggende for kvinnehelsen. Først i møte med jordmor under svangerskapskontrollen klarer mange kvinner å snakke med den faglig ekspertisen som kan hjelpe dem. Forskning forteller at inntil en tredjedel av landets kvinner i fødselsomsorgen kommer dit med tidligere traumer etter overgrep. Det er derfor essensielt at helsepersonellet de møter har nødvendig kompetanse, og at relasjonen er trygg.

Jordmormangel fører derfor til at svangerskapsoppfølgingen blir for dårlig. God svangerskapsoppfølging er viktig for å møte de som trenger ekstra hjelp. Når man ikke får første kontroll hos jordmor før midtveis i svangerskapet er dette altfor sent. Det tar tid og flere samtaler å bygge nødvendig tillit mellom jordmor og den gravide. En god jordmortjeneste med jordmødre som har tid nok er derfor den viktigste forebyggende helsetjenesten vi kan gi til våre innbyggere.

Det er flere rapporter som beskriver bekymringsfulle langtidsvirkninger av for dårlig jordmortjeneste. En dårlig start for familiene gir langtidsvirkninger i mange år etterpå, både for mor og barn. En god jordmortjeneste er derfor en billig investering for kommunen.

Bærum SV mener at kvinnehelse er ikke en salderingspost. Vi støtter Jordmorforbundets bekymring på neste kommunestyremøte. Vi må ansette jordmødre i fulle faste stillinger på de helsestasjonene som mangler dette per i dag, og vi må lage en langtidsplan for opptrapping av jordmortjenesten i takt med forventet befolkningsøkning.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.