Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

JobbAsker må sikres

Sisters in Business er et av prosjektene som har komme i stand med JobbAsker. Her syr de smittvernsutstyr.

FOTO: KNUT BJERKE

Styringsgruppen må involveres i JobbAsker-prosjektet. Endres forutsetningene, må man tilbake til politisk behandling.

Det var mange som var forventningsfulle da Askers daværende formannskap i oktober 2019 vedtok å gi støtte til prosjektet JobbAsker. Vi hadde fått presentert et spennende prosjekt initiert av Asker Næringsråd, som passet som hånd i hanske med Askers planlagte satsing på bærekraftige fremtidsløsninger. 

I prosjektbeskrivelsen sto det: «JobbAsker er et overordnet prosjekt, et næringslivsprosjekt som er tuftet på at næringslivet i Asker har behov for arbeidskraft, samtidig som vi realiserer Askers flerkulturelle miljø som en viktig ressurs inn i arbeidslivet, og dermed forhindrer utenforskap. Vi vil i prosjektet synliggjøre bedrifter som jobber med mangfold og inkludering, samtidig som vi vil positivt utfordre bedrifter, organisasjoner og kommunale etater til å bidra slik at flere innvandrere kommer i jobb, og innlemmet i Asker samfunnet. Prosjektet skal legge grunnlag for et overordnet program for mangfold og inkludering i Asker.»

Bærekraft er ikke bare miljø og klima, bærekraft er at samfunnet er i stand til å møte fremtidens utfordringer på alle områder. Fra Arbeiderpartiets side så vi prosjektet som et godt redskap til å oppnå Bærekraftsmål nr. 8 «Et anstendig arbeidsliv». Vi var derfor ikke i tvil om at kommunen skulle bidra med støtte, og var aktive for å få dette til.

Prosjektets unike form gjør det godt egnet til å møte samfunnets utfordringer hva angår et bærekraftig og mangfoldig arbeidsliv. Asker har en bredt sammensatt befolkning, innbyggere som stiller med forskjellig utgangspunkt og bakgrunn. For oss er det viktig at hele befolkningen får anledning til å bidra i samfunnsbyggingen, og nettopp derfor er JobbAsker så bra.

Offentlige midler som øremerkes til et prosjekt, kan ikke brukes etter eget forgodtbefinnende

Det var derfor skuffende å oppdage at den nystartede Asker Næringsforening muligens ikke hadde den samme prioriteringen, og valgte å nedskalere prosjektet og bruke midlene på andre områder. Arbeiderpartiet ga sin støtte til prosjektet grunnet den unike formen, et reelt samskapningsprosjekt hvor alle partnerne arbeidet mot samme mål, bedre inkludering og et større mangfold i Asker-samfunnet. 

Vi er redd for at en endring av prosjektet ikke vil gi det forventede resultatet. Vi tenker også at Asker Næringsforening ikke kan foreta en slik endring uten å konsultere styringsgruppen. Dessuten er det slik at Asker kommune, som ga en forholdsvis stor støtte, kr 600.000 hvert år i tre år, må konsulteres dersom prosjektet tenkes endret. Offentlige midler som øremerkes til et prosjekt, kan ikke brukes etter eget forgodtbefinnende. Endres forutsetningene, må man tilbake til politisk behandling.

Vi heier på JobbAsker-prosjektet. Vi håper at styringsgruppen og kommunen sammen kan finne en god løsning, som innebærer at kommunens bevilgning benyttes til det som var intensjonen, slik at vi får flere suksesshistorier som «Sisters in Business» i Asker-samfunnet. Vi har rett og slett ikke råd til å la være.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.