Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Jens, nå må du på banen

OMRÅDET: – Dette prosjektet kommer til å bli det farligste ulykkespunktet noensinne i Bærum, skriver innsenderen om anleggsområdet som planlegges rett ved Bjørnegård skole, Jardars klubbområde og Combihallen.

Alle er positive til at det nå ser ut som det blir noe av Ringeriksbanen. Det samme gjelder utbyggingen av E16.

Men, her er et stort men når det gjelder de ulemper dette vil medføre for altfor mange.

Les også: Ny adkomsttunnel til Ringeriksbanen

Les også: Tanum og Jong er ikke beroliget

Jens Ulltveit-Moe var leder for klimapanelet i Bærum i 2016. Noen av de primære mål panelet satte seg, var å gi barna en utslippsfri hverdag og prioritere syklende og gående.

Ett av forslagene var bilforbud i en radius av 500 meter fra skolene i Bærum. Biltransport bidrar til de største utslipp i Bærum, ble det sagt.

FÅR OPPFORDRING: Leder av klimautvalget i Bærum, Jens Ulltveit-Moe.

Dette forslaget var egentlig helt urealistisk. Men kom på banen, Jens, det er absolutt realistisk å få Bane Nor på et annet spor.

Jens, har du fått med deg hva som skjer rett ved Bjørnegård skole? Hva med deg, ordfører Lisbeth Hammer Krog?

Nå må dere begge på banen. Dere må stå opp mot den forurensningen som Bane Nor vil stå for på Bjørnegård og som blir den største utfordringen noensinne i vår kommune innen miljø og trafikksikkerhet.

Les innlegg fra Bane Nor her: Vi tar dere på alvor

Les også: Bærum kommune: Ta oss beboere på alvor

Det jeg er informert om er følgende: Det skal være to anleggsarenaer med tunnelutgang og masseforflytting rett inntil Bjørnegård skole.

I tillegg skal det komme et steinknuseranlegg litt lenger opp i Tanumveien ved Reverud.

Videre opp i Tanumveien ved Kattås blir det også utslag fra en tunnel. Her fra skal betydelig masse fraktes ned Tanumveien forbi Bjørnegård skole og videre oppover Ringeriksveien hvor massen skal deponeres.

FÅR OPPFORDRING: Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bane Nor hadde i Budstikka 11. oktober et langt innlegg med fagre ord med nullvisjon om ulykker og så videre. Det var tydelig at artikkelforfatteren ikke selv trodde på det han skrev.

Vi er i en tid nå hvor mange i det sivile og i det offentlige forøker å fjerne ulykkespunkter, noe som har vist seg vellykket. Dødstallene på norske veier har gått ned, og da er det feil at ikke politikerne setter en bråstopp for det ulykkespunktet Bane Nor er i ferd med å etablere ved Bjørnegård skole.

Dette prosjektet kommer til å bli det farligste ulykkespunktet noensinne i Bærum.

Det vil være stor risiko for at én eller flere elever i løpet av anleggsperioden vil bli skadet eller drept. Er det verdt det, Bane Nor, vil dere ha dette på samvittigheten?

Det paradoksale er at all massen som tas ut i dette området, skal fraktes til Skui som endelig stoppested. Snakk om å gå over bekken etter vann.

Allerede nå er trafikken rundt Bjørnegård skole flerdoblet på grunn av det pågående arbeidet med E16. Det pøses ut betydelig eksos, og det er lange køer i området. Hva blir resultatet når alle de svære vogntogene fra det nye anlegget skal ut på de samme veiene?

Fortsatt er prosjektet i en planleggingsfase hvor det ennå ikke er for sent å snu. Det er mange andre steder i Buskerud og Bærum hvor det ikke er skoler og hvor det ikke er så stor befolkning som her i området Tanum/Slependen.

Noen er engstelig for at hvis det blir for massive protester mot Bane Nors planer, vil det medføre store forsinkelser for Ringeriksbanen.

Nei, slik blir det ikke, for selve traseen er lagt, det vi her snakker om er nødtunneler og anlegg som ganske enkelt kan plasseres andre steder uten skoler og så stor befolkning som i dette området.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Selv med de justeringene Bane Nor nå vurderer, blir anlegget fortsatt et stort ulykkespunkt og en miljøskandale.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler