Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ja til snarlig bibliotek på Fornebu og Bærums Verk

– Venstre vil stille forslag om snarlig etablering av bibliotekene på Bærums Verk og Fornebu også i høstens budsjettforhandlinger, skriver innsenderne. Her fra biblioteket i Slemmestad.

– Venstre vil stille forslag om snarlig etablering av bibliotekene på Bærums Verk og Fornebu også i høstens budsjettforhandlinger, skriver innsenderne. Her fra biblioteket i Slemmestad.

Foto: KARL BRAANAAS

I 2020 foreslo Venstre å oppdatere bibliotekmeldingen fra 2014 for å ta hensyn til de store fremskrittene innenfor digitalisering og bibliotekets rolle i by- og tettstedsutviklingen i Bærum. 

Meldingen skulle belyse flere sider ved bibliotekets roller og tilbud som for eksempel møteplass for litteratur og kultur i nærmiljøene, digital tilrettelegger og formidler samt samarbeid med frivillige og brukere. 

Høyre, MDG, Frp og KrF stilte seg bak, og forslaget ble enstemmig vedtatt i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur av blant andre Senterpartiets representant Finn Hebbe Johnsrud.

Klok av skade fra behandlingen av bibliotekmeldingen i 2014 ble det presisert at den nye meldingen skulle forholde seg til den eksisterende bibliotekstrukturen og fokusere på kvaliteten av tjenesten fremfor en opphetet lokasjonsdebatt. Det ble også understreket at meldingen skulle utarbeides i tett dialog med de to venneforeningene Bærum biblioteks venner og Høvik biblioteks venner, ungdomsrådet og brukerne.

Første del av bibliotekmeldingen ble lagt frem for hovedutvalg for miljø, idrett og kultur som en orienteringssak 6. mai i år og redegjorde for nåsituasjonen.

Her høstet Kommunedirektøren lovord for å ha gjort en grundig jobb blant annet ved å legge frem statistikk og resultat fra innbyggerundersøkelsen for informasjon til politikerne. 

Øystein Goksøyr er kommunestyrerepresentant for Bærum Venstre og medlem av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Øystein Goksøyr er kommunestyrerepresentant for Bærum Venstre og medlem av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

FOTO: PRIVAT

Det ble fastslått at låneaktiviteten går ned jo lengre vei man har til en bibliotekfilial og at bibliotekene på Høvik og Eiksmarka trenger oppussing. Det ble også opplyst at det er planlagt bibliotek på Fornebu både i kommunedelplanen og i langsiktig investeringsplan. 

Johan Malvik er kommunestyrerepresentant for Bærum Venstre og nestleder i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Johan Malvik er kommunestyrerepresentant for Bærum Venstre og nestleder i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

FOTO: PRIVAT

Del to med Kommunedirektørens anbefalinger kommer til politisk behandling til høsten.

Venstre er overrasket over at Finn Hebbe Johnsrud i sitt leserinnlegg i Budstikka 3. juni fremstiller deler av funnene fra bibliotekmeldingen som Senterpartiets politikk. 

Vi ønsker derfor å minne Johnsrud om at vedtaket om revidert bibliotekmelding i handlingsprogrammet 2020 og vedtaket om å utrede behovet for oppgradering av bibliotekene på Høvik og Eiksmarka i handlingsprogrammet 2021 ble enstemmig vedtatt etter forslag fra Venstre.

Når Johnsrud i tillegg fremmer forslag om bibliotek på Bærums Verk og Fornebu før revidert bibliotekmelding er klar for politisk behandling, føler vi at han slår inn åpne dører igjen. Dette forslaget har Venstre fremmet ved alle budsjettbehandlinger de siste periodene. 

Til Johnsruds forsvar kan det være at han ikke har fått med seg dette da Senterpartiet har vært ute av politikken i Bærum i mange år. 

Johnsrud kan imidlertid være sikker på at Venstre vil stille forslag om snarlig etablering av bibliotekene på Bærums Verk og Fornebu også i høstens budsjettforhandlinger, og han inviteres herved med på fellesforslag. Da vil vi ha en moderne og oppdatert bibliotekmelding å støtte oss på.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.