Kjære Jan Tore Sanner! Vi gratulerer deg med ny jobb og et stort og viktig ansvarsfelt.

Les også: Jan Tore Sanner: – Opptatt av hverdagsintegreringen

Les også: Jan Tore (52) hadde time med Naomi (6) og Saya (7)

Vi er glade for å lese i Budstikka lørdag 20. januar at du er opptatt av hverdagsintegreringen.

Jeløyplattformen setter samtidig klare mål for integreringsarbeid fremover.

Dere skal jobbe mot barnefattigdom, for gratis barnehage for beboere på integreringsmottak, redusere gebyr for dem som familiegjenforenes med flyktninger og gjøre det enklere å få godkjent utenlandsk utdanning.

Dette er gode tiltak, men dere har også noen viktige forbedringspunkter.

Røde Kors har tusenvis av frivillige som bidrar til integreringstiltak rundt omkring i landet.

I Bærum Røde Kors er frivillige blant annet engasjert som flyktningguider og norsktrenere for å gjøre flyktninger og innvandreres overgang til et nytt land lettere og inkludere dem i nye fellesskap.

Vi vil derfor gjerne komme med tre tips på veien:

1. Bekjemp ensomhet og isolasjon hos nyankomne innvandrere og flyktninger.

Røde Kors møter årlig tusenvis av flyktninger og innvandrere i våre aktiviteter. Det er påfallende hvor mange som snakker om ensomhet og isolasjon i Norge som sin største utfordring.

Vi må ta denne tilbakemeldingen på alvor og minne oss selv på hvordan isolasjon påvirker integreringen.

For noen går integreringen saktere rett og slett fordi de sitter alene hver helg og ikke har norske venner de kan prate norsk med, og som kan hjelpe dem med å få seg et nettverk.

Innvandrere har gjennomgående dårligere psykisk helse enn majoritetsbefolkningen og er i større grad utsatt for utenforskap og manglende sosiale nettverk.

2. Husk at uavklart familiesituasjon kan hindre integrering.

De siste årene har regelendringer gjort det stadig mer krevende for flyktninger å søke familiegjenforening.

For mange ville integreringen gått mye fortere hvis de ikke måtte bruke mye tid og overskudd på å bekymre seg for barn og ektefelle som de forsøker å bli gjenforent med. Hodet er et annet sted.

All erfaring og forskning viser at det er først etter at familien har kommet at hverdagslivet og integreringen kan begynne for fullt.

3. Ikke glem støtte og tiltak rettet mot menn.

Norge har en lang tradisjon med integreringstiltak rettet mot kvinner. I Bærum Røde Kors er damedag og norskundervisning for kvinner godt etablerte møteplasser og læringsarenaer for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Vi vil likevel også slå et slag for tiltak rettet mot menn, som tross alt utgjør den store majoriteten av flyktninger i landet.

Det er flott at dere vil ha et empowerment-kurs for kvinner, men hva med å finne kloke og gode tiltak for også å styrke mannsrollen og støtte unge menn inn i det norske samfunnet?

Det er en god investering for fremtiden.

I Budstikka 20. januar sier du at vi må mobilisere folk i kommunene, i organisasjoner, arbeidsliv og nabolag for en integreringsdugnad.

Her i Bærum er behovet for flyktningguider for tiden svært stort, særlig mannlige guider.

Å være flyktningguide gir deg muligheten til å gjøre noe du liker sammen med en som ønsker å integrere seg.

Samtidig lærer du noe om en annen kultur og får nye perspektiver. Dere møtes jevnlig i løpet av et år.

Man trenger ikke sette av ekstra tid utenom vanlige aktiviteter på fritiden. Det er fullt mulig å ta med flyktningen på vanlige hverdagsaktiviteter, for eksempel fisketurer, trening eller fotballkamper.

For flyktningen er dette også nyttig med tanke på å få kjennskap til stedet man bor på, hvilke aktiviteter som finnes, i tillegg til å få verdifulle innblikk i norsk kultur og norske tradisjoner.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi vil oppfordre deg som nyutnevnt integreringsminister til å bli flyktningguide for en flyktning bosatt i ditt nærmiljø, og slik bidra til hverdagsintegrering i praksis.