Dårligere integrering med ny organisering

VOKSENOPPLÆRING: I disse lokalene på Alfheim holder Asker Voksenopplæring til.FOTO: TRINE JØDAL

VOKSENOPPLÆRING: I disse lokalene på Alfheim holder Asker Voksenopplæring til.FOTO: TRINE JØDAL

Asker kommune (nye Asker) er i ferd med å avvikle et av de få integreringsprosjektene som så langt kan vise til oppsiktsvekkende gode resultater.

DEL

MeningerI november 2017 fikk vi ved en tilfeldighet vite om en arbeidsgruppe ledet av Tone Bøckmann som skulle se på mulighetene for ny organisering av voksenopplæring, Tiltak enslige mindreårige (TEM) og Integrering og migrasjonshelse.

Både rektor og tillitsvalgte ba om å få delta i denne arbeidsgruppen, men ble utestengt fra prosessen, som har vært ført i forbindelse med planleggingen av nye Asker kommune.

Dette samsvarer ikke med en demokratisk prosess.

1. mars 2019 fikk vi vite, via kommunens informasjonsplattform, at skolen vår vil endres etter kommunesammenslåingen. Vi er svært bekymret over hvilke konsekvenser den nye organiseringen vil få for skolen vår og for våre nåværende og fremtidige elever.

Les mer på budstikka.no/debatt

På et møte 13. mars 2019 med Kai Erik Lund, direktør for Oppvekst og utdanning, fikk vi ikke fremlagt hvilket grunnlag beslutningen om den nye organiseringen er tatt på. ‘

Argumentet var at man hadde «gode erfaringer» med denne organiseringen i Hurum og Røyken. Røyken og Hurum har en helt annen organisering av virksomheten og kan dermed ikke sammenlignes med Asker. I organiseringen av nye Asker er vi ikke lenger en del av Askerskolen, men er plassert under Barne- og familietjenester. Det betyr at vi mister tilknytningen til skolenettverket i Asker.

Skolen vår bidrar med en viktig del av integreringsarbeidet som skjer i kommunen. Tilnærmet 100 prosent av elevene våre begynner på videregående skole. Tall fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) gir et klart bilde:

3 av 10 personer som kun har grunnskole er arbeidsledige eller mottar offentlig støtte. 6 av 10 er sysselsatte. Av de med fullført videregående skole er det 95 prosent sysselsatte og 4 prosent arbeidsledige/mottagere av offentlig støtte.

Nye Asker har derfor mye å vinne på å beholde Asker voksenopplæring med den organiseringen vi har i dag.

Det er bred politisk enighet om at utdanning er en forutsetning for god integrering.

Asker voksenopplæring er med i et pilotprosjekt i regi av Kompetanse Norge initiert av tre departement, som krever mye arbeid, oppfølging, kompetanse og ledelse på daglig basis. Vi prøver ut nye læreplaner tilpasset den voksne befolkning uten grunnskoleopplæring. Målet er å gi elevene en raskere vei inn i utdanning og varig tilknytning til arbeidsliv.

Pilotprosjektet vil bli forlenget med tre nye år frem til 2023. Det er vanskelig å se hvordan prosjektet kan fortsette med ny organisering. Det beste for kommunen og integreringsarbeidet er å beholde organiseringen av skolen vår slik den er i dag.

Vi står uten svar på hvorfor kommunen ønsker å endre en veldrevet organisasjon som Asker voksenopplæring.

Ansatte ved Asker voksenopplæring


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags