Ikke et vondt ord om de mange dyktige innvandrerne som hver dag gjør en flott innsats i Asker, men journalistikken er derimot noe ensidig.

Les også: Nei til flere flyktninger i Asker

Les også: Integrering kan ikke påtvinges

Å generalisere innvandrere ved å påstå at samtlige er ressurser er like unøyaktig som å påstå at alle muslimer er terrorister.

Innvandrere er en heterogen gruppe, akkurat som alle andre i samfunnet. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er innvandrerne i nye Asker prosentvis bedre utdannet enn nordmenn, bortsett fra videregående skole. Men likevel er de mindre sysselsatt.

Det skulle tyde på at språk er en viktig forutsetning for å få jobb og bli en ressurs. I yrker hvor kommunikasjon på norsk er viktig, hjelper det lite med universitetsutdannelse hvis du ikke kan gjøre deg forstått.

Videre hjelper det ikke hvis utdanningen og kompetansen fra hjemlandet ikke passer med kravene i arbeidslivet.

Det hjelper heller ikke at nordmenn skal være «nysgjerrige», slik det oppfordres til i artikkelen. Eksempelvis kan ikke fru N.N. på et sykehjem forventes å snakke engelsk for å fortelle hvordan hun har det.

Innvandrere har derfor ekstra utfordringer i tillegg til formalkompetansen. Det er språk og kulturell forståelse. Det siste er spesielt viktig i eldreomsorgen, da det må være enkelt for de eldre å gjøre seg forstått.

Samfunnet må tilby tilpasset språkopplæring (universitetsutdannede innvandrere bør ikke gå på samme kurs som analfabeter) for å hjelpe dem å kvalifisere seg for arbeidslivet. Men innvandrere må også ta ansvar og vise nysgjerrighet for språk, kultur og normer i Asker.

Jeg er selv innvandrer og vet av erfaring at språk er det viktigste. Dernest innsatsvilje for å skaffe utdannelse og jobb.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg har stilt krav til meg selv, og det høster jeg fruktene av i dag. Frp stiller krav om språkkunnskap og samfunnsforståelse. Jeg har klart det, og jeg oppfordrer andre innvandrere til å gjøre det samme.