Men i debatten etterlyser vi et bredere perspektiv: Hva med innfartsparkering langs bussrutene i Asker og Bærum, i tillegg til ved tog og T-bane?

Les også: Vi fortsetter satsingen

Les også: Se på forslagene

Vi må møte folks behov og tilrettelegge for innfartsparkeringer langs flere pendlerruter.

Befolkningsveksten har tatt igjen transporttilbudet mange steder, og den enorme trafikkveksten i Asker leder til en nødvendig diskusjon om innfartsparkering.

Det er viktig å snakke om sykkelparkering ved togstasjoner og T-bane, og at det skal være billigere å kjøre kollektivt enn å kjøre bil – men hva med parkeringsplassen hvor folk kan parkere bilen og gå på en buss?

Hva med å lage innfartsparkering med hyppige shuttlebusser langs hovedveiene inn mot byen for å avlaste køer og tilby et reelt tilbud som treffer folks behov?

Som treffer de gruppene som opplever at å reise kollektivt ikke er et alternativ grunnet tidsklemme, dårlig tilgjengelighet, få avganger eller for få innfartsparkeringer.

Det bør være fokus på å gjøre det lettvint for folk, å få biler ut av køen for å få flyt, samtidig som folk får en forutsigbar reisehverdag.

Schytz, Bøe og Vikdal (Venstre) skriver i debattinnlegg i Budstikka at det er viktig å bygge ut innfartsparkering på de riktige stedene slik at både arealbruken og utnyttelsen av kollektivtilbudet blir best mulig.

Det er vi helt enig i – og mener at i det ligger også viktigheten av matebusser inn til Oslo og naturlige steder å sette fra seg bilen.

Rask og sømløs overgang mellom bil og kollektivt innebærer blant annet kortest mulig avstand mellom parkeringen og buss/tog/bane, det innebærer tilstrekkelig antall parkeringsplasser.

For å få flere av dem som kjører bil til å velge kollektivt inn til byen, må det bygges innfartsparkeringer langs flere pendlerruter, ikke bare ved tog og T-bane, men også der det går busser.

Fra innfartsparkeringene må det være sammenhengende kollektivfelt inn til sentrum og videre langs ringveiene.

Dette for at bussene skal komme effektivt frem og at man kan ha hyppigere avganger med redusert reisetid.

Dette aspektet mangler i diskusjonen som har pågått i Budstikka den siste tiden.

NAF har utarbeidet konkrete forslag til hvor i de store byene innfartsparkeringene bør ligge, og utviklet et skilt som skal gi bilistene sanntidsinformasjon og den informasjonen de trenger for en mer sømløs reise – slik at innfartsparkering vil velges fordi det er enklere og raskere enn å bruke bilen inn til byen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Samarbeidspartiene V, H, KrF, Frp og Sp har fått vedtatt en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner til å bygge flere innfartsparkeringsplasser både for bil og sykkel, da håper vi tilbudet utvides og tilpasses reelle behov.