Det ønsker vi velkommen, og vi deler Budstikkas ønske om at det må bygges flere innfartsparkeringsplasser.

Les også: Se på forslagene

Les også: Vi må omstille oss

Les også: Behov for flere pendlerplasser

Vi deler imidlertid ikke Jan Sandal (Ap) sin virkelighetsoppfatning om at det har vært lite bygging av nye innfartsparkeringer i Akershus etter at det ble vedtatt strategi for innfartsparkering i 2014.

De siste tre årene har Akershus fylkeskommune bygget nær dobbelt så mange innfartsparkeringsplasser som ambisjonen som ble satt i 2014.

I 2018 fortsetter flertallspartiene i fylkestinget (V, H, KrF, Frp og Sp) satsingen med en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner.

Vi er opptatt av utbygging av innfartsparkering slik at de som bor et stykke fra toget eller bussen kan reise kollektivt deler av reisen.

Ambisjonen i strategi for innfartsparkering som ble vedtatt i 2014 var å bygge minst 500 nye plasser i året for bil og sykkel. Resultatet så langt er cirka 2.500 nye innfartsparkeringsplasser de siste tre årene, hvorav cirka 1.800 for sykkel, altså betydelig mer enn den ambisjonen som ble satt i 2014.

Vi prioriterer sykkelparkering særlig ved togstasjoner og T-banestasjoner for å gjøre det mer attraktivt å sykle hjemmefra til stasjonen i stedet for å ta bilen.

Undersøkelser gjort da innfartsparkeringsstrategien ble laget, viste at om lag halvparten av dem som brukte innfartsparkeringene i fylket, bodde i gang- eller sykkelavstand fra stasjonene.

For hver ny sykkelparkeringsplass frigjør vi derfor en innfartsparkeringsplass for bil til noen som ikke kan sykle, gå eller ta matebuss til kollektivtilbudet.

Venstre mener at det skal være billigere å gå, sykle eller ta matebuss til kollektivtilbudet, enn å kjøre bil. Derfor støtter vi innføringen av en forsiktig brukerfinansiering av innfartsparkeringsplassene som er fullt utnyttet.

Ved å bruke en lav parkeringsavgift per dag kan vi «dulte» flere til å ta gode valg for egen helse, for lokalmiljøet, for klimaet og for barnehageforeldrene som får plass på innfartsparkeringen etter at barna er levert om morgenen.

Det er imidlertid viktig å bygge ut innfartsparkering på de riktige stedene slik at både arealbruken og utnyttelsen av kollektivtilbudet blir best mulig.

Arealer i umiddelbar nærhet til stasjonene i byene, i bybåndet og i de store kollektivknutepunktene bør brukes til arbeidsplasser og boliger, ikke parkeringsplasser.

Vi mener derfor at vi må prioritere innfartsparkering for biler i ytre del av vår region, mens vi skal satse på matebusser til stasjonen og sykkelparkering i sentrumsområder. For det er bare 5–6 prosent av kollektivpassasjerene som i dag bruker innfartsparkering.

Innfartsparkering er altså bare en liten bidragsyter for å opprettholde 5 prosent årlig vekst i kollektivtrafikken.

Aps Jan Sandal skriver i Budstikka at han er usikker på om det har skjedd noe siden 2014 og at Ap nå vil be om en gjennomgang av byggingen av innfartsparkering. Denne statusen vil Arbeiderpartiet finne i fylkeskommunens årsrapporter og årlige planer.

Siden 2014 er det bygget cirka 2.500 nye innfartsparkeringsplasser for bil og sykkel.

For 2018 har Arbeiderpartiet foreslått en gjennomgang og en sak, og 5 millioner kroner ekstra til sykkelparkering.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Samarbeidspartiene V, H, KrF, Frp og Sp har fått vedtatt en ekstrabevilgning på 20 millioner til å bygge flere innfartsparkeringsplasser både for bil og sykkel.