Vi må omstille oss

FRA BIL TIL TOG: – Vi må omstille oss mer enn de fleste andre når det gjelder overgang fra privatbilisme til mye mer bruk av kollektivtransport, skriver Jan Sandal. Her på Asker stasjon.

FRA BIL TIL TOG: – Vi må omstille oss mer enn de fleste andre når det gjelder overgang fra privatbilisme til mye mer bruk av kollektivtransport, skriver Jan Sandal. Her på Asker stasjon. Foto:

Av

Samferdsel. Bedre innfartsparkering er en viktig forutsetning for å få til vår nye kollektive hverdag.

DEL

Akershus er fylket med størst bilbruk per innbygger. Det betyr at vi på grunn av klimautfordringene må omstille oss mer enn de fleste andre fylker når det gjelder overgang fra privatbilisme til mye mer bruk av kollektivtransport.

Les også: Har gitt opp jakten på p-plass ved stasjonen

Les også: Nå koster det penger å stå parkert på Heggedal stasjon

Les også: Økt pris på pendlerparkering

I store deler av fylket er dette mulig, men det forutsetter både bedre kollektivtilbud og bedre innfartsparkering.

Det jobbes meget bra med utviklingen av kollektivtilbudet, med stor økning i bruken av både buss og tog, men tilretteleggingen av innfartsparkeringsplasser holder ikke tritt med behovet.

Det meldes om overfylte parkeringsplasser fra alle deler av fylket.

Særlig gjelder det i de større kollektivknutepunktene med de hyppigste avganger med skinnegående transport, blant annet Asker sentrum og Sandvika.

Dette er samtidig steder i raskt vekst. Det er stor konkurranse om de sentrale arealene i disse stedene fra de ulike «bynæringene».

For at den positive utviklingen av kollektivbruken ikke skal stoppe opp, må det settes inn større kraft i utbyggingen av innfartsparkeringsplasser.

Samtidig må det også utvikles andre løsninger enn bare å bygge større innfartsparkeringer inne i sentrum av våre største kollektivknutepunkter.

Arbeiderpartiet mener på denne bakgrunn at fylkeskommunen må være en mer aktiv pådriver for å løse disse raskt voksende parkeringsproblemene som del av vårt brede ansvar for å koordinere klimainnsatsen i Akershus.

Fylkeskommunen vedtok i 2014 en egen strategi for innfartsparkering.

Ambisjonsnivået i strategien var høyt, med et mål på 18.000 plasser og en utbyggingstakt med minst 500 plasser hvert år.

Men deretter har det skjedd lite aktivt fra fylkeskommunens side bortsett fra faglig informasjon til kommunene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Arbeiderpartiet har derfor i samband med Handlingsprogrammet for 2018 fremmet et forslag om å få en rapport om gjennomføringen av strategien for innfartsparkeringen i kommende fireårsperiode, noe som kan grunnlag for nye tiltak for å nå de vedtatte mål.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags