Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ingen skjulte bindinger i Bærum Høyre

HØYRE-LEDER: Ingen i Bærum Høyre var inhabile under behandlingen av Fossum-reguleringen, skriver leder Siw Wikan. FOTO: BÆRUM HØYRE

Bærum Høyres kommunestyre-representanter er habile i Fossum-saken.

30. april stilte Pensjonistpartiets 2.-kandidat, Liv H. Pyk, spørsmål rundt Bærum Høyres habilitet i forbindelse med Fossum-reguleringen i innlegget Fossum – siste ord er ikke sagt .

At en person er «inhabil» eller «ugild» innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes partiskhet. Forenklet vil det si at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller har nære personlige forbindelser med noen som har slike interesser, ikke bør behandle saken.

Når det kommer til Fossum-saken er det ingen enkeltpersoner i Bærum Høyres gruppe som har egeninteresse, økonomisk gevinst eller andre fordeler som følge av reguleringssaker, jf. habilitetsreglene i forvaltnings- og kommuneloven. Etter loven er det adgang til å gi økonomisk støtte til politiske partier, i alle ledd.

Løvenskiold er Høyre-sympatisør og har vært en viktig bidragsyter til Bærum Høyre i en årrekke og nå de siste årene til Høyres hovedorganisasjon. Bidragene har vært og er rutinemessige, og uten noen form for forbehold.

Les mer på budstikka.no/debatt

I Bærum Høyre og i Høyres hovedorganisasjon kjører vi full åpenhet rundt bidrag fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter i henhold til partiloven. Partifinansiering.no gir full oversikt over givere og beløp til alle de politiske partiene.

Dermed er det ingen skjulte bindinger rundt pengestøtten, som også er et vesentlig poeng rundt habilitet og tilliten til de som skal fatte vedtak. Imidlertid sier lovverket ikke noe om innbyggernes tillit til folkevalgte, selv om ytelsen er mottatt innenfor lovens rammer. Transparency International påpeker at det likevel kan gis ett inntrykk av bindinger og inhabilitet og etterlate en oppfatning om at pengestøtten påvirker politiske vedtak.

Jeg tolker Pensjonistpartiets kandidat dit hen at dette er hele poenget med innlegget. Og vi er helt enige i at dette er viktige problemstillinger som alle politiske partier jevnlig bør ta en diskusjon på.

For Bærum Høyre er det helt vesentlig å inneha tillit og vi arbeider hele tiden for å holde en høy etisk standard som har som ett grunnleggende prinsipp at alle bidrag til partiet er å anse som en gave uten gjenytelser. Det er ingen som skal kunne kjøpe seg politiske vedtak uansett størrelse. Hvis Løvenskiolds bidrag skulle vært gitt til Høyres hovedorganisasjon for å påvirke Bærum Høyres standpunkt i denne reguleringssaken, ville det vært å anses som en bestikkelse og vært rammet av straffeloven.

Bærum Høyre er den største lokalforeningen til Høyre i Norge, med stor aktivitet og høye forventninger fra våre medlemmer og velgere. Det stilles krav til gjennomføringsevne og stadig mer profesjonalisering. Dette er ressurskrevende og for å gjennomføre gode valg og opprettholde fortsatt stor aktivitet er private bidrag helt vesentlig for vår lokalforening. Høyre har ingen rik onkel i LO og våre bidrag kommer utelukkende fra våre medlemmer, privatpersoner og bedrifter. For å vinne valg og drifte partiorganisasjonen er vi avhengige av bidrag og vi er avhengige av innbyggernes og våre velgeres tillit.


Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.