Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ikke kutt i hjelpen til dem som trenger den mest

– Vi i Bærum SV frykter at ytterligere kutt i Nav lokalt vil ramme de mest sårbare gruppene, skriver Stine Høivik fra Bærum, kvinnepolitisk leder Viken SV.

FOTO: PRIVAT

Vi ble svært forundret da vi leste i Budstikka 14. november at Bærum Høyre foreslår å kutte 60 millioner kroner i det lokale Nav-budsjettet, og samtidig sier at man vil skjerme sårbare grupper. 

Hvordan henger dette sammen?

Vi vet at årsaken til at mange som tidligere mottok hjelp hos Nav, ble sendt over på sosialstønad, er at dagens regjering kuttet i ulike ytelser. Som leder i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum påpeker, hører ikke syke mennesker til på sosialhjelp, men skal ha inntektssikring gjennom folketrygden. Torbjørn Espelien har selvfølgelig helt rett i det.

Nå er det engang slik at regjeringen ikke har snudd innstramningen de innførte. Fortsatt settes syke mennesker i avklaring gjennom Nav på bar bakke. Etter tre år får man ett års karenstid. I denne karenstiden henvises man til å søke sosialhjelp. 

Så når enkelte mennesker må over på sosiale ytelser i karenstiden, blir dette en reell økning i utgifter for kommunen. I dagens tid med mange permitteringer, et vanskeligere arbeidsmarked og så videre må vi forvente at behovet for sosialhjelp øker også her i Bærum.

Vi i Bærum SV frykter at ytterligere kutt i Nav lokalt vil ramme de mest sårbare gruppene, og vi trenger derfor å styrke Nav lokalt nå, dette er ikke året for ytterligere kutt. 

Så må vi huske at sosiale ytelser er lovpålagte ytelser. Vi er nødt til å sørge for minimumshjelp til dem i vår kommune som ikke har egen inntekt. Når vi regner med at dette behovet vil øke neste år, kan vi faktisk ikke budsjettere med kutt.

Videre leser vi at Høyre ikke ønsker å kutte i dekningsgrad i eldreomsorgen, men beholde samme dekningsgrad som i dag. Vi vil da påpeke at dette i virkeligheten er et skjult kutt. Eldreomsorgen vil kreve flere hender i fremtiden, så når de ønsker å beholde dagens dekningsgrad, tar de ikke høyde for at økt behov trenger økt dekningsgrad. Da blir det i virkeligheten å kutte for fremtiden.

Bærum SV ønsker å øke dekningsgraden i eldreomsorgen og å legge til rette for at kommunen selv kan sørge for disse tjenestene. Vi ønsker å rekommunalisere eldreomsorgen og sørge for hele, faste stillinger, slik at arbeidstagerne blir trygge i jobben sin og vi unngår situasjoner som i våres på Vallerhjemmet hvor vikarer og dårlig styring førte til uakseptable forhold. 

Vi må sørge for faste, hele stillinger innen kommunehelsetjenesten slik at Bærum kommune kan bli en attraktiv kommune å jobbe for.

Eva Britt Søvdsnes Myklebust, styremedlem Bærum SV.

FOTO: PRIVAT

Med tall fra Bærum SVs alternative budsjett viser vi til at ved å redusere egenkapitalfinansieringen til 40 prosent, som er innenfor målet til sunn økonomi, vil vi ha over 250 millioner kroner – en kvart milliard – mer å bruke. Vi kan dermed slippe mange av disse kuttene vi nå ser at høyresiden desperat leter etter og som rammer de mest sårbare gruppene blant oss.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.