Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ikke bygg ned vårt flotte grøntområde

– I stedet for å fjerne grøntareal må kommunens oppgave nå være å ta vare på Bærums identitet med løkker, rekreasjonsområder og grønne lunger innenfor byggesonene, skriver styret i Høvik Verk vel. Her på Plahtejordet, som ligger i området Fjordveien-Hestenga på Høvik. Fra venstre Tone Lindem, Espen Kiær, Lise Sveberg, Øyvind Almaas, Øystein Goksøyr, Kristine Falkgård og Ingrid L. Falkenberg.

– I stedet for å fjerne grøntareal må kommunens oppgave nå være å ta vare på Bærums identitet med løkker, rekreasjonsområder og grønne lunger innenfor byggesonene, skriver styret i Høvik Verk vel. Her på Plahtejordet, som ligger i området Fjordveien-Hestenga på Høvik. Fra venstre Tone Lindem, Espen Kiær, Lise Sveberg, Øyvind Almaas, Øystein Goksøyr, Kristine Falkgård og Ingrid L. Falkenberg.

Foto: EVA GROVEN

Det bør gis et meget tydelig signal om at Plahtejordet skal videreutvikles som park for nye Høvik sentrum – og ikke som boligområde.

Styret i Høvik Verk vel har over lengre tid jobbet i tett samarbeid med Bærum kommunes avdeling for Park, landbruk, natur og kulturvern for å skape et enda mer attraktivt grøntområde på Plahtejordet. 

Mål: ytterligere mulighet for rekreasjon og møteplasser.

I forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel 2022–2042 ønsker styret i velet å kommentere innspillet fra Niels Torp+ arkitekter for Høvik sameie om endring av arealformålet for nordre del av Plahtejordet fra landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) til boligområde.

Høvik Verk vel ønsker ikke at dette grøntområdet skal bygges ned. Tvert imot ønsker vi at dagens regulering som LNF-område beholdes og at Plahtejordet videreutvikles og styrkes som park og grøntområde for nye Høvik sentrum.

Vi vil også ta avstand fra formuleringen i innspillet fra Niels Torp+ arkitekter om at området per i dag skal være lite i bruk. 

I dag er Plahtejordet park brukt av de mange lokale barnehagene, speiderne, Høvik IF og andre frivillige organisasjoner, og ikke minst en rekke enkeltpersoner og familier som går tur til alle døgnets tider.

Det blir stadig kjørt opp skiløyper om vintrene, og det organiseres blant annet fotballtreninger både vår, sommer og høst.

Å bygge ned de flotte grønne lungene som fremdeles er igjen, er en politikk som for lengst har gått ut på dato.

Plahtejordet park vil utvilsomt få en enda viktigere funksjon i forbindelse med reguleringsplaner for sentrumsutvikling og boligutvikling på Høvik og Ballerud.

Det er så langt planlagt for om lag 1.500 nye boliger i området. Den store økningen i folketall kombinert med økt trykk på kyststien av tilreisende taler sterkt for snarere å videreutvikle og styrke Plahtejordet som viktig rekreasjonsområde for nye Høvik sentrum – og ikke for å bygge ned og fortette.

Velet har engasjert seg sterkt i å utvikle en nærmiljøpark på Plahtejordet for ungdom på Høvik, der de kan være litt aktive og ha det hyggelig sammen. Det er få slike møteplasser på Høvik.

Ved flere av våre intervjurunder med ungdommene ved Høvik Verk skole og Ramstad skole har en møteplass stått høyt på ønskelisten.

Høvik Verk vel har igangsatt byggesøknad og planla å søke etter spillemidler i høst med sikte på å ferdigstille nærmiljøparken våren 2022.

Dessverre har disse planene måtte settes på vent da Høvik Park AS (eier av Fjordveien 1-3) og SG Eiendom (eier av Sandviksveien 26) kun vil gi bruksrett på fem år for denne nærmiljøparken, i påvente av mulig omregulering av Plahtejordet til boligformål.

Området byr på et luftig og lyst grøntareal i et område som stadig fortettes. I stedet for å fjerne grøntareal må kommunens oppgave nå være å ta vare på Bærums identitet med løkker, rekreasjonsområder og grønne lunger innenfor byggesonene.

Styret i Høvik Verk vel anbefaler derfor sterkt at planutvalget avviser initiativet fra Niels Torp+ arkitekter og ikke går videre med forslaget om endring til boligformål.

Å bygge ned de flotte grønne lungene som fremdeles er igjen, er en politikk som for lengst har gått ut på dato i et samfunn som legger mer vekt på bærekraft og menneskelig trivsel.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.