Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ikke blokker på Landøya likevel

– Det nye utvalget ser med friske øyne på sakskomplekset og har merket seg at forrige bygningsråd fravek vedtatte føringer, skriver innsenderen. Her fra en befaring på området. Landøya ungdomsskole i bakgrunnen.

– Det nye utvalget ser med friske øyne på sakskomplekset og har merket seg at forrige bygningsråd fravek vedtatte føringer, skriver innsenderen. Her fra en befaring på området. Landøya ungdomsskole i bakgrunnen.

Foto: Knut Bjerke

Utvalg for plan og byggesak i Asker skulle 24. mars sluttbehandle reguleringssaken for Landøyveien 5. I stedet foreslo utvalgets leder Håvard Vestgren (H) en utsettelse, og man fikk en drøfting av saken så langt. 

Dermed har denne saken fått en fornuftig dreining. Det måtte komme.

Det nye utvalget ser med friske øyne på sakskomplekset og har merket seg at forrige bygningsråd fravek vedtatte føringer og la opp til tre blokker med i alt 59 leiligheter. Det ville vært svært gunstig for utbygger Helge Hellebust, mens Holmen og Landøen vel, naboer og andre berørte var kritiske til fjorårets saksbehandling.

I utvalgsmøtet før påske konstaterte Cathrine Jensen (H) at utbygger må holde seg til vedtatt kommunedelplan, og at det skal være praksis i alle lignende saker. Det fremmer forutsigbarhet og klargjør også for fremtidige utviklere at det er måten å gå frem på.

Arbeidet med kommunedelplaner er tid- og ressurskrevende og danner grunnlaget for utvikling, bosetting og øvrig virksomhet i et definert område, og skal være en rettesnor i stedsutviklingen. 

I planene defineres en del premisser som må følges; alt fra trafikkforhold og sikkerhet til bygningenes utforming, byggehøyder og antall boligenheter, miljømessige tiltak med mer.

Holmen-området står foran betydelig byggevirksomhet, og det er omfattende behov for utvikling av infrastruktur, veier og traseer for gående og syklende. Selv om Landøyveien 5 er første trinn i denne utviklingen, er utbygger forpliktet etter kommunedelplanen til å bidra økonomisk i denne prosessen, kalt rekkefølgebestemmelser.

Det forrige bygningsrådet unnlot med vitende og vilje å kreve at utbygger skulle bidra, utvilsomt et gunstig fritak for Hellebust. De ville gi tillatelse til en dobling av antall boligenheter fra 28 enheter i småhusbebyggelse til 59 i tre blokker. 

Noen i kommunen ville la regional areal- og transportplan gå foran egen kommunedelplan. Skal denne iveren etter å etterleve regionale behov trumfe nærmiljøets interesser og alle honnørord i kommunedelplanen?

Nå har utvalg for plan og byggesak utsatt og trolig stoppet disse avvikene fra kommunedelplanen. Jensen presiserte at saken, slik den ble fremmet fra administrasjonen, ikke er i tråd med kommunale planer og at utbygger må følge rekkefølgebestemmelsene. 

Hanne Lisa Matt (MDG) støttet Jensens og Høyres innvendinger og ønsket at reguleringssaken sendes tilbake for bearbeidelse, slik at den senere kan komme i nedjustert form og innenfor kommunedelplanens rammer. Jensen gjorde også et poeng av at det ikke haster da flere forhold ikke er avklart, som antall skoleplasser og overordnet infrastrukturplan.

Dermed er reguleringssaken utsatt, eller satt på vent – eller slik de fleste i nærområdet ønsker – klar til å sendes tilbake til administrasjonen, med de føringer Jensen og Matt uttrykte og som ikke var til å misforstå.

Til slutt en takk til Holmen og Landøen vel, som har lagt ned et enormt arbeid til beste for lokalmiljøet og befolkningen. Det møysommelige og tidkrevende arbeidet har vist seg nyttig, og fremtiden vil vise at det ikke har vært forgjeves.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.