Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ikke bare varme hender, men også de kloke hodene

Eldre pleietrengende i Bærum og deres pårørende skal være trygge på at omsorgen de mottar i sykehjem er trygg og god.

Den enkelte må føle at han eller hun får dekket sine behov i en varm og verdig eldreomsorg.

Derfor er jeg veldig glad for at Frp og regjeringen nå utvikler en trygghetsstandard i sykehjem.

Trygghetsstandarden skal konkretisere hvordan sykehjem kan sikre god ledelse, organisering, profesjonell praksis, innovasjon, måling av resultater, og dermed yte gode tjenester til pasientene.

Vil du svare på dette innlegget? Send inn leserbrev her

Det er stor variasjon i kvalitet på sykehjem, det er behov for bedre ledelse, mer kompetanse og bedre styrings- og kvalitetssystemer.

Ved å igangsette dette viser Frp nok en gang handlekraft når det gjelder kvalitet i norsk eldreomsorg.

Jeg vil påpeke at tiltaket må sees i sammenheng med regjeringens satsing på kvalitet og kompetanse i omsorgstjenesten og målet om tilstrekkelig antall ansatte med relevant faglige kvalifikasjoner.

Jeg er opptatt av tilstrekkelig antall ansatte. Ikke bare varme hender, men også de kloke hodene bak dem.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Jeg mener at det er bra Trygghetsstandarden først prøves ut i noen utvalgte sykehjem.

Det skal skje ved at syke- hjemmene gir konkrete eksempler på hvordan de arbeider for å sikre god kvalitet, og hvordan de måler resultater av arbeidet.

Deretter skal verktøyet tas i bruk av sykehjem over hele landet.

Dette vil være et nyttig verktøy på veien til mer lik praksis og kvalitet over hele landet, i dag er forskjellene altfor store.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler