Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ikke-bærekraftig fortetting i Asker

– Asker kommune viser tydelig i dette prosjektet liten evne til å sette seg bærekraftige mål når CO2-regnskapet skal gjøres opp, skriver innsenderen om utbyggingen i Tømtebakken på Billingstad. Dette bildet er fra april.

FOTO: PRIVAT

Sivilarkitekt og professor Chr. Norberg-Schulz (1926–2000) ble verdenskjent for sine bøker om arkitekturteori. Han slo et slag for den gode byggekunst, den som tar hensyn til menneske og miljø, til omgivelsenes struktur og karakter. I boken Mellom jord og himmel (1992) skrev han blant annet «Å bo betyr å respektere omgivelsene – ja, å bli venner med dem».

Askers kommuneplan krever også at «ny bebyggelse og anlegg skal utformes i samspill med landskap, terreng, vegetasjon, kultur- og naturmiljø, biologisk mangfold og blågrønnstruktur».

Den sier videre at «nye bygninger, eller andre tiltak, gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk, er utformet i samspill med eksisterende bygninger i nabolaget».

Likevel vedtok Asker kommunestyre 1. mars 2016 reguleringen av fire blokker på toppen av en kolle i Tømtebakken på Billingstad – noe som ikke kunne ha vært fjernere fra kommuneplanens krav om samspill med natur og omgivelser.

Rådmannens innstilling sa at «planforslaget har lagt til grunn tomtens naturlige utforming og plassering i landskapet», som i ettertid i beste fall kan beskrives som en forledelse av politikerne.

Prosjektet møtte stor motstand fra flere enn hundre engasjerte naboer og andre beboere i nærområdet, som mente at blokkene ville endre kollens profil og bli altfor dominerende.

Asker kommune mente derimot at fortetting i kollektivnære områder måtte prioriteres.

Den tidligere så frodige Tømtekollen med et rikt dyre- og fugleliv er nå ribbet for all vegetasjon etter at 20.000-25.000 kubikkmeter med jord- og steinmasser er fjernet. Tilbake ligger et enormt krater med skjæringer på inntil 10 meters dybde mot naboene. Store oppfyllinger i forkant har omgjort kollen til en flat tomt slik at landskapsprofilen er borte for alltid. Mange føler både sorg over tapet av «en venn» og et sterkt sinne for at dette skjer i nåtid.

Asker kommune viser tydelig i dette prosjektet liten evne til å sette seg bærekraftige mål når CO2-regnskapet skal gjøres opp. Det voldsomme terrenginngrepet har krevd nærmere 2.000 lastebiler med et forbruk på 55.000 liter drivstoff til bortkjøring av masse, noe som har påført klimaet 155 tonn CO2-utslipp. Tilsvarende klimabelastninger vil skje når resten av prosjektet skal komplementeres.

Asker kommune viser heller ingen vilje til å forbedre infrastrukturen og trafikksikkerheten i området. Mens de lar utbygger sitte igjen med solide overskudd, må kommunens innbyggere ta regningen for fremtidige investeringer i veien.
Er kommuneplanen kun en festtale når både politikerne og administrasjonen ignorerer den?

Denne saken blir ikke mindre alvorlig når flere medlemmer i forrige bygningsråd har innrømmet at blokkene i Tømtebakken ikke ville blitt godkjent i dag. Men frykten for et erstatningskrav gjorde at de aldri snudde.

Som «Asker-patrioter» er vi glade i bygda vår, og vi håper inderlig at ingen får oppleve slik fortetting. Men så lenge det ikke finnes en småhusplan blir det heller ingen forutsigbarhet for alle dem som bor kollektivnært – planene rundt Hvalstad stasjon er nok et eksempel på det.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.