Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Ikke alle ønsker å bo i blokk

Artikkelforfatteren mener det også må bygges rekkehus rundt kollektivknutepunktene, slik som dette eksempelet på Gjettum.

FOTO: KROGSVEEN

Dagens knutepunktstrategi er ekskluderende.

Det satses på utstrakt utbygging av boligblokker rundt knutepunktene langs tog og T-bane i Asker og Bærum. Større utbygginger av delte boliger og rekkehus blir stadig vanskeligere å få godkjent. 

Dagens knutepunktstrategi er ekskluderende. Den baserer seg på at folk skal bosette seg i umiddelbar nærhet til knutepunktene i og rundt de store byene. Dessverre er det en tanke som egner seg best på tegnebrettet, og som passer dårlig med behovene til dem som ønsker å flytte fra Oslo til Asker og Bærum.

For det første er det svært dyrt å kjøpe leilighet på knutepunktene. Prisen alene gjør at mange knutepunktprosjekter domineres av eldre, som i liten grad bruker pendlertilbudet. Dette underbygges i en rapport fra konsulentselskapet Asplan Viak.

Vi i Norge har satset på voldsom blokkbebyggelse tidligere, uten videre hell

Selv om vi hadde bygget så mange knutepunktleiligheter at prisene hadde falt, ville slik byplanlegging vært ekskluderende. Rett og slett fordi ikke alle ønsker å bo i blokk. Det er knapt nødvendig å nevne at vi i Norge har satset på voldsom blokkbebyggelse tidligere, uten videre hell. Barnefamilier trekkes ofte frem som en nøkkelgruppe i byplanlegging. Dette er en gruppe som typisk ønsker større plass, mindre støy, mindre trafikk og gress mellom tærne. De flytter ikke bare bort fra sentrum for å få billigere kvadratmeterpris, men for å komme seg bort fra sentrum.

Det kan ikke ha vært intensjonen at knutepunktene kun skal være tilgjengelig for dem som bor oppå stasjonen. Det er avgjørende å tenke større rundt knutepunktstrategien enn det som gjøres i Asker og Bærum i dag. Vi trenger tog og T-bane for å løse trafikkveksten inn mot Oslo. Flere må velge kollektivt. Men målet må ikke være å trykke flest mulig sammen oppå knutepunktet. Det må være å sørge for at knutepunktet er tilgjengelig for flest mulig, også alle de som bor i områdene rundt. Utbyggingen av pendlerparkering for elbiler må prioriteres.

Vi må unngå at vi planlegger fremtidens byer basert på dagens kollektivtilbud.

Elektriske kjøretøy, selvkjørende busser og et mer fleksibelt nærkollektivsystem gjør at større områder vil kunne betjenes effektivt av kollektivtrafikken noen år frem i tid. Jeg lar meg inspirere av Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen som snakker om bærekraftig bevegelsesfrihet. I et slikt fremtidsbilde er vi ikke er bundet av dagens etablerte kollektivnettverk, men får nye tilbringertjenester som bringer folk utslippsfritt til og fra de store knutepunktene og de store transportbærerne som tog og T-bane. I den fremtiden Ruter-sjefen beskriver vil det være plass til god småhusbebyggelse som både tilbyr den livskvaliteten barnefamiliene ønsker seg og en reisehverdag som både er bærekraftig og fossilfri.

Som en av Norges største boligbyggere har vi i Mesterhus stor respekt for den klimaoppgaven vi står overfor. Vi erkjenner at måten vi har planlagt boliger må oppdateres. Fremtidens småboligstrøk vil være mye bedre organisert. Vi må få plass til mer på mindre områder og bruke mindre ressurser. Vi må utvikle bedre deletjenester og et mye smartere transportsystem. Men vi går ikke med på at småboligbebyggelse rundt knutepunktene ikke har en svært viktig plass i fremtidig utvikling av regionen. 

Det er stort behov for ny småhusbebyggelse som en forlengelse av knutepunktstrategien. Det er denne boformen de fleste barnefamilier ønsker seg, og det må være et viktig politisk mål å tilrettelegge for at flere i randsonene inkluderes i planene. Vi må vokte oss vel for å lage A- og B-lag av en av de viktigste reguleringsreformene i nyere tid.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.