Totalt er det i overkant av 236.000 medlemskap som sørger for liv og røre, idrettsglede, fellesskap og seire hver eneste dag.

I løpet av året skal Akershus utarbeide en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv helt frem til 2030.

I planen vil vi trekke frem nye samarbeidsløsninger på tvers av kommuner, idretter og fagområder.

Les også: Stor seier for idretten

Les også: Asker og Bærums unge er de mest idrettsaktive i fylket

En av de viktigste utfordringene er å tilrettelegge for at de som ønsker å være i fysisk aktivitet, organisert eller uorganisert, har tilstrekkelig med anlegg og områder for dette.

I 2016 har Akershus satt ny rekord for verdien av anlegg som søker om spillemidler. Den totale kostnaden for disse anleggene er til sammen ca. 2,4 milliarder kroner, med en godkjent søknadssum på 430 millioner.

Idretten selv står for anleggsinvestering på om lag 680 millioner og søker ca. 150 millioner i spillemidler. I 2015 mottok fylkeskommunen totalt 102 millioner kroner og var det første fylket i Norge som passerte en tildeling på 100 millioner.

Hva spillemiddelbeløpet blir i år gjenstår fortsatt å se, men vi forventer en økning fra 2015.

En av utfordringene i årene som kommer blir det store gapet mellom søknadssum til spillemidler og det beløpet fylket får til disposisjon. Etterslep kombinert med befolkningsvekst og stadig nye trender og preferanser er utfordringer vi må løse.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Foruten å bidra til styrket folkehelse og det gode liv for flere hundre tusen innbyggere utgjør idretten en betydelig økonomisk faktor i Akershus.

Her er det fortsatt en jobb å gjøre i å tydeliggjøre også dette samfunnsbidraget, da det fortsatt er et stort potensial i utvikle nye næringer og arbeidsplasser i Akershus gjennom arrangementer, turneringer og drift av både klubber og idrettsanlegg.