Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

I strid med alle føringer på Fossum

– «Fossum – byen i Marka» med 2.000 boliger vil bli en bilbasert satellitt 2,5 km fra nærmeste offentlige trafikk-knutepunkt. Den vil være i strid med alle nasjonale og lokale føringer for nye boligområder, skriver innsenderen, som har laget denne illustrasjonen av hvordan boligbygging kan arte seg ved Bogstadvannet.

– «Fossum – byen i Marka» med 2.000 boliger vil bli en bilbasert satellitt 2,5 km fra nærmeste offentlige trafikk-knutepunkt. Den vil være i strid med alle nasjonale og lokale føringer for nye boligområder, skriver innsenderen, som har laget denne illustrasjonen av hvordan boligbygging kan arte seg ved Bogstadvannet.

ILLUSTRASJON: JAN M. FREDRIKSEN

Høyre vil ikke skrinlegge Fossumbyen og innlemme Fossum i Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap i Norge.

«Fossum – byen i Marka» med 2.000 boliger vil bli en bilbasert satellitt 2,5 km fra nærmeste offentlige trafikk-knutepunkt. Den vil være i strid med alle nasjonale og lokale føringer for nye boligområder.

I den arealplanen som nå skal revideres i Bærum, ligger Fossumbyen inne som mulig utbyggingsområde etter 2030.

I planområdet på 540 dekar er det registrert 22 kulturminner/kulturmiljøer. Fossum-området er prioritert kulturlandskap i Bærum kommunes kulturminneplan og har regional og nasjonal verdi i Akershus' fylkesplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Lysakervassdraget/Bogstadvannet er ett av de 13 store, prioriterte kulturmiljøene i Bærum kommunes kulturminneplan. I området er det et rikt biologisk mangfold. Området huser 25 rødlistede fuglearter. Smiejordet – 100 dekar fulldyrket jord av nasjonal verdi, vil bli nedbygget.

I 2014 sendte 16 organisasjoner følgende opprop til alle politikerne i Bærum: «Ja til Marka – Nei til Fossumbyen».

Bogstad-historiker Truls Aslaksby og landskapsarkitekt hos Riksantikvaren Mette Eggen har uttalt: «Fossumbyen vil bety en irreparabel svekkelse på grensen av ødeleggelse av Bogstad-helheten. … En boligby gjennom sitt store omfang og fremmede skala, vil for alltid forrykke den eksisterende balansen i landskapet.»

Carl Otto Løvenskiold har 13 generasjoners tilknytning til Bogstad og et stort ansvar for ikke å gjøre inngrep på Fossum, som for all fremtid vil ødelegge Bogstad gårds omgivelser.

Fossum har fra tidenes morgen vært en naturlig del av Sørkedalen. Bærum Natur- og Friluftsråd og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har derfor fremmet forslag om at Fossum i den reviderte arealplanen tas ut som fremtidig utbyggingsområde og innlemmes i Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap i Norge.

I Budstikka 4. juni skrev Elisabeth Gjølme og Kristian Udnes – nestleder og tidligere leder i planutvalget i Bærum: 

«Vi har en arealplan som i disse dager er under revisjon. I den reviderte kommuneplanen vil Høyre legge opp til en mer restriktiv boligbygging utenfor knutepunktene og enda strengere vern av naturlandskap, grønne lunger og matjord. … Vi vil også minne om at et aktivt næringsliv er viktig, og dette krever også arealer».

På vegne av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Bærum Natur- og Friluftsråd stilte jeg i Budstikka 19. juni Gjølme, Udnes og Bærum Høyre følgende spørsmål: 

«Vil Høyre i den reviderte arealplanen støtte forslaget om å innlemme Fossum i Sørkedalen som utvalgt kulturlandskap i Norge

Jeg har ikke fått svar i Budstikka, som jeg ba om. Men da jeg deltok på møtet som Naturvernforbundet i Bærum og Bærum Fortidsminneforening arrangerte 31. august om den reviderte arealplanen, fikk jeg mulighet til å stille spørsmålet direkte til Elisabeth Gjølme, som representerte Høyre i panelet. Svaret fra planutvalgets nestleder var kort og klart: Nei.

Nå blir det opp til deg som er opptatt av Bærums fremtidige utvikling å vurdere hva Bærum Høyres programerklæring er verdt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.