Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

iPad til besvær eller begjær - nok en gang

NETTBRETT: Bruk av Ipad og kompetanseteknologi i skolen har kommet for å bli, skriver Per Eide.
NETTBRETT: Bruk av Ipad og kompetanseteknologi i skolen har kommet for å bli, skriver Per Eide.

I juni 2017 skrev jeg et debattinnlegg med denne overskriften her i Budstikka.

Bakgrunnen for innlegget Nettbrett til besvær eller begjær? var de erfaringene jeg hadde gjort med bruk av iPad som "come-backlærer i Bærumsskolen" etter å ha arbeidet som e-learning director og leder av digital kompetanseutvikling i Norges største finanskonsern fra 2001 til 2014.

Jeg registrerer at debatten rundt dette temaet fortsatt lever, og at det dessverre er i ferd med å danne seg to meningsfronter blant Bærumspedagogene - "enten for eller imot iPad i skolen". Det synes jeg er synd. For meg blir dette en litt for snever innfallsvinkel, og jeg skriver dette innlegget for å prøve å nyansere problemstillingene rundt dette viktige temaet.

Bakgrunn:

I debattinnlegget fra 2017, som jeg skrev ut fra mine positive erfaringer med bruk av digital kompetanseutvikling både i næringsliv og skole, pekte jeg på følgende forbedringsområder som kunne løftet iPad-prosjektet ” from good to great":

1. Lag et tydelig regelverk for elevene vedrørende digital adferd, der man klart definerer hva som er bruk og misbruk av nettbrettet. Lag gjerne også et skjema der både elev og foresatte må skrive under på at de har forstått og aksepterer reglene, samt konsekvenser av å ikke følge reglene. Reglene kan gjerne visualiseres gjennom et ”morsomt og instruktivt” digitalt e-introduksjonsprogramsom ligger som en app på i-paden. Både elever, lærere og foreldre må være målgrupper for programmet.

2. Sats mer og annerledes på opplæring av lærere. Den opplæringen som gis i dag, er ikke god nok og evner ikke å gi mange nok lærerne trygghet til å mestre en digital undervisningssituasjon.

3. Sats på utvikling av en digital læringsportal med relevant faglig læringsinnhold for å kunne ta ut synergieffekter og dele gode ideer mellom lærere fra forskjellige skoler. En slik arena vil også kunne være en viktig faglig møteplass for lærere som ønsker å dele sine erfaringer og utvikle sine digitale undervisningsferdigheter.

4. Se utenfor skoleverket hva andre organisasjoner gjør. Det skjer mye spennende på dette området både høyskoler, universiteter og i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor

Vi skriver nå mars 2019, og jeg mener fortsatt at punktene over er noen av de største utfordringene. Dessverre har lite eller ingenting er skjedd på disse områdene siden jeg skrev debattinnlegget i juni 2017. Jeg lever fortsatt i håpet at ”noen” snart tar tak i dette slik at vi kan bringe diskusjonen over i et mer konstruktivt modus.

Jeg registrerer at min gode kolleger på Mølladammen skole i Utdanningsforbundets klubb sier det er Behov for iPad-evaluering i form av en spørreundersøkelse der lærerne kan fortelle om sine erfaringer så langt med Bærum kommunes iPadsatsing. Jeg støtter gjerne dette, men mener at det blir altfor snevert at det kun er lærere som skal kunne si sin mening i denne sammenheng. Derfor foreslår derfor at det gjennomføres en såkalt 360 graders evaluering der både foreldre, elever, lærere og Bærumsskolens ledere får anledning til å ytre sin mening!

Til slutt : Bruk av Ipad og kompetanseteknologi i skolen har kommet for å bli! Enten vi liker det eller ikke - kommer fremtiden å være digital! La oss med utgangspunkt i dette prøve å spille sammen på ett lag for å gjøre Bærumsskolen vår best mulig!

Flere aktuelle innlegg fra nettbrettdebatten i Bærumsskolen:


Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.