Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

I en avgjørende fase

TRANSPORT: – En hovedintensjon med både kommune- og regionreformen er å skape gode funksjonelle regioner som fremmer en rasjonell areal-, bolig- og transportplanlegging, skriver Jan Sandal (Ap) fra Asker. Her på Asker stasjon. FOTO: KARL BRAANAAS

Regionreform. Arbeidet med regionreformen har vært mye i skyggen av kommunereformen og kom senere i gang enn den.

Men nå skal fylkeskommunene melde fra til regjeringen senest 1. desember om hva de ønsker av endringer. Både regionreformen og kommunereformen vil bli fremmet for Stortinget våren 2017 for endelig avgjørelse.

Arbeiderpartiet har vært klart positive til regionreformen og viktigheten av å få til større regioner med flere oppgaver istedenfor dagens fylkeskommuner. Men det er et komplisert mønster på Østlandet hvor hele landsdelen på mange måter er en funksjonell region med Oslo som sentrum.

Les også: Oslo og Akershus

Les også: Nødvendig reform

Les også: Regionreform viktigst

Les også: Bærums-ordføreren: – Oslo kan ikke fredes

Akershus fylkeskommune har hatt ulike former for samtaler med alle sine nabofylker. Alle er interessert å gå videre med disse samtalene med Akershus, unntatt Oslo som vil fortsette med å være både kommune og fylkeskommune.

For Arbeiderpartiet skaper dette at Oslo sier nei, et opplegg til en struktur som er i sterk motsetning til en hovedintensjon med både kommune- og regionreformen, nemlig å skape gode funksjonelle regioner som fremmer en rasjonell areal-, bolig- og transportplanlegging.

Flertallet i Akershus fylkesting ønsker ikke å ta innover seg at dette er ikke en bærekraftig løsning på sikt, og ønsker å føre prosessen videre med de andre Oslo-nære fylkene, Østfold, Buskerud og eventuelt Vestfold.

Akershus Arbeiderparti kan ikke se at en slik konstruert «smultring» av en region rundt «hullet» Oslo tilfører tilstrekkelig nytte i forhold til de komplikasjoner en slik sammenslutning vil gi med større avstander og mindre fellesskap mellom de ulike delene av regionen.

Les også: Regionreform

Les også: Akershus er forsteinet

Samtidig er Akershus allerede i dag befolkningsmessig stort nok til å kunne håndtere alle aktuelle oppgaver som de nye regionene vil kunne få, på en god måte for våre innbyggere. Etter vår mening tilsier alle fakta og praktiske erfaringer at det må være Oslo og Akershus som går sammen, og så får vi være åpne for at andre fylker slutter seg til. Østfold er mest nærliggende ut fra sin geografiske plassering.

De mange samarbeidsprosesser som Oslo og Akershus har hatt gjennom årene, har løst mange viktige felles problemer, men har tatt lang tid, vært svært ressurskrevende og fordret stor pragmatisme fra begge parter for å lande akseptable konklusjoner, jf. arbeidet med Oslopakke 3.

Prosessen rundt Fornebubanen er skrekkeksempel på hvor galt det kan gå. Statens rolle som pådriver i flere av disse prosessene har også vært avgjørende for å få til løsninger. Organisering som krever slike tunge prosesser, er ikke rasjonell og kan ikke være en langsiktig god løsning.

Vår holdning i saken førte til at vi sammen med SV fremmet følgende forslag i fylkestinget 13. juni:

«Akershus Fylkesting er åpne for nye måter å organisere hovedstadsregionen, der flere enn dagens fylker kan inngå. Det må være en forutsetning at Oslo inngår i en slik ny organisering. Inntil Oslo eventuelt signaliserer et ønske om sammenslutning avslutter Akershus arbeidet med regionreform.»

Dette forslaget ble selvsagt nedstemt.

Etter vår mening må regjeringen nå skjære igjennom i denne saken med Oslo. Regjeringen må gjøre det klart at det største samordningsproblemet i regional sammenheng i landet, forholdet mellom Oslo og Akershus, må finne sin løsning gjennom det å etablere en felles region.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Arbeiderpartiet har for øvrig i sitt nasjonale program for denne stortingsperioden lagt opp til en slik sammenslutning.

Det blir derfor spennende tider i høst og over på nyåret om hva en ender opp med av regional organisering i landet, og da spesielt her i hovedstadsregionen.

Her er det nødvendig å vise politisk lederskap som ikke aksepterer særordninger som er skadelige for en god regional utvikling i vårt område.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.