Disse pengene har blitt brukt i et villet samarbeid over en årrekke for å hjelpe frem et nullutslippsdrivstoff som fylket vil ha stor nytte av for å få bukt med sine klimagassutslipp.

Les også: Kontrollutvalget ber om hydrogengranskning

Les også: Fylkestinget tok Hyop-oppvasken

Mer enn 70 prosent av disse klimagassutslippene kommer fra veitrafikk. Med den internasjonale klimaavtalen Norge har undertegnet og den nye klimaloven som nylig trådte i kraft har ikke fylkeskommunen anledning til ikke å ta tak i oppgaven med å redusere klimagassutslipp.

Oslo kommune har valgt å bruke mye penger på elbiler og ladeinfrastruktur. Akershus er et vidt spredt fylke, og det gir andre behov hos dem som bor i fylket og for dem som kjører gjennom fylket.

Derfor er det naturlig for Akershus å bidra til å få faset inn hydrogenbil som en komplementær løsning til elbilen.

Siden det er det offentlige som eier klimaproblemet er det naturlig at det offentlige bruker penger på å finne løsninger som kan redusere klimagassutslippene.

Det finnes ikke pålegg for at bedrifter eller privatpersoner skal gjennomføre klimagassutslipp – det er frivillig.

Å tro at det skal bygges ut en bredt anlagt infrastruktur for hydrogen av det private næringsliv uten at det er snarlige utsikter til fortjeneste er utopi. Det kan være mulig å bygge enkeltstasjoner som fokuserer på en flåte av kjøretøy, eller man kan bygge stasjoner som inkluderer fossile drivstoff som kan gi grunnlag for en viss inntjening i en tidlig fase.

Men det betyr ikke at vi ikke skal starte med å utforske og legge til rette for at hydrogenbil skal bli helt vanlig å velge når man skal kjøpe ny bil de nærmeste årene.

Og det er her det offentlige kommer inn og kan ta vesentlige deler av denne kostnaden i en tidlig fase.

Senere vil næringslivet ta over, enten gjennom at det etableres kommersielle modeller, eller at det gis pålegg fra det offentlige.

Limi kommenterer i artikkelen at hun er bekymret over at «Det er brukt mye av skattebetalernes penger på noe som ennå ikke har blitt til noe».

Men det har faktisk blitt til en hel masse! Akershus er nå i en posisjon hvor man kan ta i bruk hydrogen til veitransport – som ett av de få stedene i verden.

Dette gir håp om at Akershus og Norge kan nå sine klimamål og dermed bidra til å unngå klimakatastrofer noen tiår frem i tid.

Alle studier viser at de pengene man bruker på klimatiltak i dag, sparer man i mangfold igjen når man slipper å rette opp etter klimaskader på et senere tidspunkt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så all ære til Akershus-politikerne som er tøffe nok til å vedta bruk av penger på tiltak som vil spare fylket for store fremtidige utgifter.