Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvorfor streiket sykepleierne i Bærum?

– I Bærum sier de at de mangler 10 prosent sykepleiere i eldreomsorgen. Det trengs over 50 sykepleiere for å sikre gode tjenester, skriver fylkesleder Linda Lavik i Norsk Sykepleierforbund Viken.

– I Bærum sier de at de mangler 10 prosent sykepleiere i eldreomsorgen. Det trengs over 50 sykepleiere for å sikre gode tjenester, skriver fylkesleder Linda Lavik i Norsk Sykepleierforbund Viken.

FOTO: PRIVAT

Unio var åtte dager i streik i kommunesektoren. Sykepleierforbundet er en del av Unio, og det var streik i Bærum, Fredrikstad og Drammen, samt i videregående skole i fylkeskommunen. 

Det er sjelden sykepleierne streiker. Det kan for mange virke underlig at vi i en tid preget av korona og store samfunnsproblemer valgte å gå til streik for noe som for mange kan virke som småpenger. 

Kunne vi virkelig rettferdiggjøre å gå til streik i en slik tid? Når samfunnet ikke har råd til å unnvære en eneste sykepleier?

Spørsmålet bør heller være: Hadde vi råd til å la være å gå til streik nå? Norge mangler i dag 7.000 sykepleiere. Om 15 år vil tallet være 30.000. Har samfunnet vårt råd til det?

Sykepleiermangelen har vært en varslet krise i mange år. Pandemien har bare tydeliggjort problemet ytterligere.

 Vi er uunnværlige, ikke bare under en pandemi, men i alle livets faser – fra vugge til grav. 

Det er allerede stor mangel på sykepleiere, helsesykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i Viken. 

I Bærum sier de at de mangler 10 prosent sykepleiere i eldreomsorgen. Det trengs over 50 sykepleiere for å sikre gode tjenester. 

Nesten 40 prosent av lederne i kommunen sier at bemanningen ikke er faglig forsvarlig til enhver tid. I ledige sykepleiervakter settes ofte ansatte uten formell kompetanse inn. En kompetanse som kan bety forskjellen på liv og død. 

Kan du forvente at en ufaglært skal kunne være i stand til å oppdage tidlige tegn på forverret hjertesvikt? Eller å vurdere om en pasient er dehydrert? Om urinveisinfeksjonen du har er i ferd med å utvikle seg til noe mye mer alvorlig?

En av hovedutfordringene i kommunene er å beholde og rekruttere sykepleiere og jordmødre.

Sykepleieryrket skal være et yrke å leve av. Og med. Undersøkelser viser at 20 prosent av alle nyutdannede sykepleiere slutter før det har gått ti år. 

Lønn, høy arbeidsbelastning og dårlige arbeidstidsordninger kommer høyt opp på listen over årsaker til at sykepleiere ønsker seg bort fra yrket. Skal vi løse rekrutteringsutfordringene, er vi nødt til å sørge for at arbeidssituasjonen til sykepleiere er så god, at ungdom også i fremtiden vil søke seg til sykepleierstudiet. 

Og at de som allerede er sykepleiere, vil være i stand til å stå i yrket helt frem til pensjonsalder, og gjerne lenger.

Om vi, også i fremtiden, skal kunne være trygge på å ha sykepleierkompetanse tilgjengelig når vi trenger det, må noe gjøres nå. 

Vi må investere i sykepleierkompetansen vi allerede har, og vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å tilegne seg ny kompetanse. 

Fremtidens helsetjenester krever at vi styrker sykepleierkompetansen. I dag taper sykepleiere livslønn på å ta videreutdanning uten full lønn – ingen kan forvente at det er sykepleierne selv som betaler dette. 

Det er også negativt for rekrutteringen i en situasjon hvor det er mangel på spesialsykepleiere.

Dette er en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse. Det er vårt ansvar å si fra.

Vi trenger et sykepleierløft!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.