Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvorfor skroter regjeringen ordningen med fritidskort?

– Vi har ønsket en løsning der barn og unge som ikke har foresatte som kan betale for aktiviteter, kan få støtte uten at dette virker stigmatiserende, skriver Kari Sofie Bjørnsen (til venstre) og Susanne Vist i Asker Høyre. Her på Bua Heggedal, som tilbyr sports- og fritidsutstyr.

– Vi har ønsket en løsning der barn og unge som ikke har foresatte som kan betale for aktiviteter, kan få støtte uten at dette virker stigmatiserende, skriver Kari Sofie Bjørnsen (til venstre) og Susanne Vist i Asker Høyre. Her på Bua Heggedal, som tilbyr sports- og fritidsutstyr.

FOTO: PRIVAT

Asker er en av kommunene som har vært med på prøveordningen med fritidskort, men nå vil den nye regjeringen skrote ordningen.

Fritidskortet er et gavekort på 1.000 kroner per barn per halvår. Pengene kan kun brukes til å betale medlemsavgift eller kontingent til fast organisert fritidsaktivitet, fordi målet har vært at alle barn og unge skal kunne delta i faste, organiserte aktiviteter. Der kan de oppleve mestring og bygge fellesskap.

Fritidskortet kommer barna direkte til gode, uten at det innføres mer byråkrati og omfattende søknadsprosedyrer.

I Asker har vi i mange år jobbet med å legge til rette for høy livskvalitet i hverdagen for alle innbyggere, og i dette er aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser viktig.

I vår nylig vedtatte temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluft er nettopp inkludering, aktivitetstilbud og barrierer for deltagelse løftet spesielt frem.

Vi har på eget initiativ, og over flere år, satset på å utvikle aktivitetsappen AiA – Aktiv i Asker, som skal bidra til at flest mulig unge skal kunne delta i aktiviteter, med støtte og bidrag for de som trenger det. Asker har vært en foregangskommune i Norge med dette arbeidet.

Vi har ønsket en løsning der barn og unge som ikke har foresatte som kan betale for aktiviteter, kan få støtte uten at dette virker stigmatiserende. Med nye teknologiske løsninger som app på mobiltelefon, får vi til å realisere dette. Asker Høyre har vært stolt initiativtager og fornøyd med hvordan kommuneadministrasjonen har fulgt opp dette.

Vi har gått i bresjen for fritidskortet lenge før den statlige prøveordningen ble innført. Vi har bevilget penger fra Askers eget budsjett i flere år, og midler ble også bevilget av Solberg-regjeringen, med tilskudd til ordningen.

1000 kroner til hvert barn under 18 år per halvår har gjort at Asker har kunnet styrke en allerede god innsats for å fremme deltagelse for alle, der ordningen er under utprøving.

Nå har den nye regjeringen sagt at de ikke vil videreføre ordningen, uten at det kommer klart frem hva som er begrunnelsen for kuttet.

Vi spør derfor hvorfor regjeringen gjør dette?

Etter drøyt halvannet år med pandemi, nedstengning og flukt fra organiserte aktiviteter var det neppe dette barn og unge trengte. Nå må vi heller styrke tilbudene og sørge for at flest mulig får muligheten til å delta på en eller annen arena, der de kan få glede og mestringsfølelse og opplevelsen av å gjøre ting sammen med andre.

Vi var så heldige å få overvære mange aktiviteter av ulik karakter i sommer, da forrige regjering tildelte kommunene 500 millioner kroner til forskjellige aktiviteter for barn og unge. Så mye gøy, og så mange gode opplevelser!

Asker fikk tildelt cirka 11 millioner kroner, og det var et enormt viktig bidrag da. Men behovet er der fortsatt, og vi vil stå på for at Stortinget skal endre den nye regjeringens uforståelige kutt i fritidskortet, som skal komme barn og unge til gode.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.