Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvordan oppnå effektiv transport og god byutvikling samtidig?

Et dagligdags syn på E18. Kø.

FOTO: EVA GROVEN

To veiprosjekter debatteres sterkt for tiden: Manglerudtunnelen og E18 prosjektet – Vestkorridoren. Det er noen innsikter som er viktig å ha med seg i det videre debatten.

Det er ikke veien som forurenser. Det er kjøretøyene. Dersom man skal få ned CO2-utslippene, så er det moderne kjøretøyteknologi som vil sørge for det, ikke å strupe veibyggingen. Per 1. mars 2020 var ca. 10 prosent av personbilparken i Norge elbiler, og så langt i år (per 19. april) er 80 prosent av alle nye personbiler elbiler eller hybrider (50,9 prosent elbiler, 19,3 prosent ladbare hybrider og 9,6 prosent hybrider). Stortingets mål om 100 prosent nullutslippsbiler i 2025 ser nå ut til å være innen rekkevidde. Derfor kan ikke klima- og miljøargumentet mot veibygging lenger brukes.

For det andre: De aktuelle veiprosjektene er også byutviklingsprosjekter som vil gi de som bor i nærheten betydelig bedre livskvalitet med store deler av veisystemet lagt under bakken. Begge prosjektene har betydelig potensial for kommunene til å skape levende bomiljøer der hvor det i dag er en høyt trafikkert firefeltsvei. Byutviklingsprosjekter og samferdselsprosjekter behandles som to ulike saker i beslutningsprosessene. Det gjør at viktige perspektiver faller ut når man skal fatte beslutninger. I dagens system kommer veibygging ut som langt mindre lønnsomme og nyttige enn de faktisk er.

Det er ikke veien som forurenser

For det tredje: Disse prosjektene er utsatt for politiske omkamper selv om det er veiprosjekter av nasjonal verdi. Planleggingstiden er så lang at det er skiftende politisk flertall på ulike stadier i prosessen. Det fører som regel til betydelige kostnadsøkninger, og dermed er det duket for nye politiske vurderinger. OFV stiller igjen spørsmål om ikke så store prosjekter av lokal, regional og nasjonal betydning burde vært omfattet av statlig beslutning og plan. Dagens garantiordning bør også endres, slik at det er staten selv og ikke fylkeskommunen eller kommunen som står som garantist for riksveiprosjekter.

Finansieringsmodellene bør gjennomgås. Dagens bompengeordninger hvor stat og fylkeskommune har gjort seg avhengig av en betydelig bompengefinansiering av veiprosjekter som også er byutviklingsprosjekter, viser med tydelighet at dette ikke er en holdbar måte å beslutte og gjennomføre prosjekter på. OFV har tatt til orde for å se på dagens bompenger og bilavgifter under ett, med formål om å komme frem til en ny og bærekraftig modell for bilavgifter. En utredning for tungtransporten viser at dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt og gjennomførbart. Hva skjer videre med dette arbeidet?

Vårt ønske er bedre prosesser, gode vedtak som sikrer bærekraftig og effektiv fremkommelighet for mennesker og gods, og at politikerne tror på sine egne målsettinger om bilparken, og tar dette med i planleggingen. Begge prosjektene bør gjennomføres, og særlig nå hvor det å få flere hender i arbeid etter Korona-krisen vil være viktig de kommende årene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.