Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvordan Bærum møter utagerende elever

– Det er trist og svært alvorlig når vi ser en økning av trusler og vold mot ansatte i Bærum kommune, skriver Haakon Kvenna Veum (H), leder av hovedutvalg for barn og unge.

– Det er trist og svært alvorlig når vi ser en økning av trusler og vold mot ansatte i Bærum kommune, skriver Haakon Kvenna Veum (H), leder av hovedutvalg for barn og unge.

Foto: KARL BRAANAAS

De siste dagene har vi sett flere oppslag i Budstikka om vold mot ansatte i Bærum kommune etter at kommunens forvaltningsrevisjon ga ut en rapport om temaet.

Det er trist og svært alvorlig når vi ser en økning av trusler og vold mot ansatte i Bærum kommune. Dette er noe vi må ta på alvor og sikre at kommunen som arbeidsgiver jobber godt med. 

I flere av tjenestene er dessverre voldshendelser noe man må forberede de ansatte på. Både innen sektoren barn og unge og innen bistand og omsorg skjer det at brukere utagerer mot ansatte.

Bærum kommune har gjennomført kompetanseheving i skolen for å gjøre de ansatte tryggere på å håndtere utagerende elever. Det er viktig å ivareta både de ansatte og eleven det gjelder på en god måte. 

Ingen ønsker å være en utagerende elev. Det er gjerne et tegn på et barn som strever. Av den grunn må vi ikke bare jobbe med å håndtere hendelsene som oppstår, men også jobbe godt med elevene dette gjelder – til beste for både barn og ansatte. Bærum har jobbet lenge med gode metoder for å møte barn med utagering som symptom.

29. november i fjor var vold mot ansatte tema på forsiden av Dagsavisen. Der sto det at «Osloskolen trues med tvangsmulkt dersom ikke lærerne får opplæring i håndtere vold i klasserommet. I Bærum kommune har lærerne gjennomført praktiske kurs.»

Senest 7. desember 2021 fikk vi som er politikere på feltet barn og unge i Bærum, en redegjørelse om «Helhetlig arbeid – Barn i risiko med symptom utagerende adferd». 

Status er at:

• Teorikurs og basiskurs er gjennomført i barne- og ungdomsskolen.
• Alle barneskoler har én til to ressurspersoner på feltet.
• Egen kontaktperson for barnehagene og skolene kan tas kontakt med ved behov og kan skreddersy opplæring direkte.
• Kompetanseheving skjer i nettverket for ressurspersoner.
• Kurspakker finnes for SFO-ansatte.
• satsingen «tett på» gir kompetanseheving i barnehagene.
• Rammeavtale finnes med ekstern leverandør for kompetanseheving og trening i fysisk håndtering.

Ansatte har fortalt om hvordan det føles å oppleve at man ikke klarer å håndtere et barn så godt man ønsker. At det kan oppleves skamfullt. På forsiden av Dagsavisen sto sitatet «- Mange følte at det var deres skyld». 

Barn som utagerer, kan være veldig vanskelig for en lærer, selv om det gjelder barn som er mye mindre i fysisk størrelse enn den ansatte. Den innsikten i hvor viktig åpenhet og opplæring er, er veldig viktig.

Bærum kommune har også flere spesialskoler som er svært viktige. Det kan være sammenheng mellom enkelte diagnoser og økt sannsynlighet for utagerende adferd.

Det er godt å se at revisjonsrapporten peker på at kommunen har gode rutiner. Samtidig ser vi at det er læringspunkter. Vi må melde avvik, lære og følge opp. Det er bra at rapporten får temaet opp i lyset. Vi skal jobbe videre med temaet og bli enda bedre, til beste for både elever og ansatte.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.