Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvor smart og bærekraftig er Asker kommune?

Ordfører Lene Conradi, her på elsparkesykkel, mener den nye FN-rapporten vil gi Asker muligheten til over tid å måle effekten av klimatiltakene kommunen gjør.

Ordfører Lene Conradi, her på elsparkesykkel, mener den nye FN-rapporten vil gi Asker muligheten til over tid å måle effekten av klimatiltakene kommunen gjør.

Foto: Karl Braanaas

Fersk FN-undersøkelse viser oss hvor vi står – og hvor vi bør gå videre.

Asker er blant de første kommunene som har vært med på en undersøkelse om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 92 kriterier er lagt til grunn, og undersøkelsen er gjennomført i regi av FN-programmet U4SSC (United 4 Smart Sustainable Cities).

Undersøkelsen er svært nyttig for det langsiktige arbeidet vårt med bærekraftsmålene. Den gir ikke et uttømmende bilde av status i Asker, men er en nullpunktsmåling for videre prioriteringer og gjør det ikke minst mulig å måle effekten av det vi gjør.

Da vi startet forberedelsene med å slå oss sammen til «nye Asker» i 2016, foreslo jeg sammen med ordførerne i tidligere Røyken og Hurum at den nye kommunen skulle bygges på FNs bærekraftsmål.

Fire år senere, forrige tirsdag, vedtok kommunestyret i Asker kommuneplanens samfunnsdel, som legger føringene for samfunnsutviklingen i Asker de neste tolv årene. Med denne legger vi grunnlaget for helhet og sammenheng i arbeidet med å skape bærekraftige lokalsamfunn. Slik fungerer bærekraftsmålene som byggesteiner for kommunen vår i praksis i dag.

I år starter vi arbeidet med 14 temaplaner for kommunens ulike virksomheter. Programmet Bærekraftige Asker sikrer at det videre arbeidet med bærekraftsmålene er helhetlig og godt koordinert på tvers av virksomhetene. Nullpunktsundersøkelsen gir oss kunnskap som gjør at vi kan begynne å jobbe konkret.

Vi har satt oss som mål at Asker-samfunnet skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Da er det oppløftende – men ikke overraskende – at to av tre innbyggere i Asker sier at de vil endre vaner for å redusere klimafotavtrykket sitt. Skal vi klare å nå de nødvendige målene, trenger vi så mange som mulig med på laget. Og er det noe de siste månedene virkelig har vist oss, så er det at vi kan få til mye sammen. Det gir grunn til ny optimisme på vegne av klima og miljø.

FN-undersøkelsen viser at Asker er kommet langt på mange områder, men det er også mye å jobbe med. Her er noen av funnene:

  • Vi scorer høyt på transport målt mot et internasjonalt ambisjonsnivå. Grunnen kan være høy andel elbiler og et rikt kollektivnettverk og -tilbud. Samtidig opplever vi utfordringer med trafikkavvikling og store variasjoner i kollektivtilbudet i ulike deler av kommunen.
  • Ressursbruken gjenspeiler velstandssamfunnet vi lever i. Vi har tilgang på strøm og vann, ren energi, samt gode tjenester innen renovasjon og avløpshåndtering. Men i Norge, og Asker, har vi altfor høyt forbruk. Bærekraftsmål nr. 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, er det bærekraftsmålet vi er lengst unna å nå.
  • Økonomisk trygghet, livskvalitet og likeverdige muligheter er viktig. Indikatorene knyttet til inntektsforskjeller og relativ fattigdom blant innbyggerne viser at Asker har større forskjeller enn andre kommuner i Norge. Dette er en kjent problemstilling fra folkehelsearbeidet i kommunene.
  • Asker kommune scorer bra på digitalisering og kvaliteten på den digitale infrastrukturen. Samtidig viser undersøkelsen et potensial for å utnytte infrastrukturen bedre i kombinasjon med smart teknologi.

Resultatene av undersøkelsen blir lagt frem for formannskapet i dag, og blir sammen med den ferske kommuneplanen et viktig verktøy i Askers arbeid med å innfri målene om å skape bærekraftige lokalsamfunn – og en bedre verden.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.