Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvor mye skal Bærum vokse?

– Om kommunen av uklare årsaker vil presse boligbyggingen opp på et nivå som langt overskrider de faktiske mål man har satt seg, vil presset bli enda større, skriver Fortidsminneforeningens Elisabeth Blichfeldt. Her i forbindelse med striden om utbygging eller bevaring i Kleivveien 5 på Bekkestua.

– Om kommunen av uklare årsaker vil presse boligbyggingen opp på et nivå som langt overskrider de faktiske mål man har satt seg, vil presset bli enda større, skriver Fortidsminneforeningens Elisabeth Blichfeldt. Her i forbindelse med striden om utbygging eller bevaring i Kleivveien 5 på Bekkestua.

Foto: Knut Bjerke

Fortidsminneforeningen leverte nylig sitt høringsinnspill til Bærum kommunes utkast til ny kommuneplan.

Kommuneplanens arealdel er et veldig viktig dokument som vil bli bindende for utviklingen av Bærum i lang tid fremover. Dokumentet skal endelig vedtas i kommunestyret til våren.

Kommuneplanen inneholder mange gode intensjoner om hvordan Bærum skal utvikles videre. Fortetting og vekst skal skje i definerte og avgrensede områder, det skal ikke bygges på dyrket mark, nybygg skal fortrinnsvis skje på områder som allerede er bebygget, kulturminner skal tas vare på, områders stedsegenart skal bevares og så videre. 

Mye er bra med dette, men viktigere er de underliggende forutsetningene for planen. Planlagt befolkningsvekst og omfanget av boligbygging er to helt sentrale faktorer. Hvor mye skal Bærum vokse?

I utkastet til ny kommuneplan fastslås det at Bærum skal ta sin relative andel av befolkningsveksten i regionen. Hvor stor vekst det vil innebære er ikke konkretisert, men kommuneplanen setter opp et mål om at Bærum skal ha 150.000 innbyggere i 2050. 

For å nå dette målet mener kommunen at det må bygges 700–750 nye boliger hvert år. Denne forutsetningen bygger imidlertid på at det kun skal bo én person i hver ny bolig. I Bærum bor det i dag 2,29 personer i hver bolig, ifølge Statistisk sentralbyrå. 

Har kommunen regnet feil?

Er det grunn til å tro at dette gjennomsnittstallet vil bli veldig mye lavere i årene som kommer? Hvis man legger til grunn at det vil bo 2,29 personer i hver nye bolig også i fremtiden, trenger man kun å bygge cirka 350 nye boliger per år. 

Bygging av 700–750 boliger hvert år slik kommuneplanen legger opp til, vil gi et innbyggertall på over 173.000 i 2050. 

Plandokumentet legger med andre ord opp til en overoppfyllelse som innebærer en mer enn doblet vekst av et allerede omdiskutert vekstmål. Har kommunen regnet feil?

Bærums grønne arealer, verneverdige bygninger og bevaringsverdige boligområder er allerede under sterkt press. Om kommunen av uklare årsaker vil presse boligbyggingen opp på et nivå som langt overskrider de faktiske mål man har satt seg, vil presset bli enda større. 

Bærum er en rik kommune med gode tjenester til innbyggerne. Ordføreren sa for en tid tilbake at om kommunen skulle opprettholde gode tjenester, trengs økt skatteinngang, det vil si flere skattebetalere. 

Men flere innbyggere koster også penger. Det skal bygges skoler og barnehager, aldershjem og omsorgsboliger, veier og annen infrastruktur. 

På samme måte som økt veibygging ikke kan fjerne bilkøer, kan heller ikke økt innbyggertall alene redde kommunens økonomi.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.