Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvor er handlingsplanene og trafikksikkerhetsplanene?

– Det mangler vilje til å lytte og gjennomføre foreslåtte tiltak fra Vikens side, skriver Sverre Aae (til høyre). Her med fylkestingets Tobias Langås Handeland (Rødt) og Kari Sofie Bjørnsen (H), begge fra Asker, ved en befaring langs Røykenveien.

– Det mangler vilje til å lytte og gjennomføre foreslåtte tiltak fra Vikens side, skriver Sverre Aae (til høyre). Her med fylkestingets Tobias Langås Handeland (Rødt) og Kari Sofie Bjørnsen (H), begge fra Asker, ved en befaring langs Røykenveien.

Foto: Knut Bjerke

Viken fylke og Asker kommune står uten trafikksikkerhetsplaner med tilhørende handlingsplaner. 

Asker er i veldig stor grad prisgitt Vikens planarbeid for økt trafikksikkerhet, på grunn av at veisystemene i kommunen eies av fylket. 

Det er fortsatt planverkene i de gamle fylkene som gjelder for Viken, og dette er dermed ikke i samsvar med den raske utviklingen i økt trafikk og lokalt store utbygginger og befolkningsvekst i det nye fylket og i nye Asker kommune.

Vi viser blant annet til veitrafikklovens paragraf 40 a: «Ansvar for trafikksikkerhetsarbeid. Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.»

Manglende trafikksikkerhetsplaner berører lokale områder i økende og negativ grad. Det kan dokumenteres at trafikksikkerheten svekkes ufortrødent videre gjennom manglende og eller fraværende planverk. 

Og, med fokus på nullvisjonen (0 skadde og drepte i trafikken) må det bli fortgang i et svært viktig trafikksikkerhetsarbeid i fylke og kommune. Vi har ingen tid å miste, det handler om liv og helse.

Lokalt i Heggedal er det stort oppmerksomhet på de risikoområder som så mange ganger er beskrevet på flere av lokalveiene. Det er sterk økning i biltrafikken, et økende problem som må og skal løses mellom Viken fylke og Asker kommune, snarest.

Lokalt har vi i mange år poengtert risikoområder på flere veier i vårt område overfor ansvarlige veieier, uten at de beste løsninger er valgt for økt trafikksikkerhet. Dette må det gjøres noe med snarest. 

Det er flere ganger foreslått svært rimelige og gjennomførbare tiltak som kan effektueres med minimale ressurser, men det mangler fortsatt vilje til å lytte og gjennomføre foreslåtte tiltak fra Vikens side.

Vi i trafikksikkerhetsutvalget langs Røykenveien forventer fortgang i planarbeid og handlingsplaner som setter trafikksikkerhet ut i livet i praksis, med fokus på nullvisjonen.

I et medborgerperspektiv henviser vi også til FNs bærekraftsmål:

Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Mål 13 Stoppe klimaendringene

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.