Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvilken vei viser Viken?

– Særlig Sp har latt Viken bli selve symbolet på sin frustrasjon over at verden og Norge er i utvikling. Det er ikke Vikens fremtid som er det mest interessante, men samfunnsutviklingen – til det beste for innbyggerne, skriver fylkestingsrepresentant Kari Sofie Bjørnsen (H) fra Asker.

– Særlig Sp har latt Viken bli selve symbolet på sin frustrasjon over at verden og Norge er i utvikling. Det er ikke Vikens fremtid som er det mest interessante, men samfunnsutviklingen – til det beste for innbyggerne, skriver fylkestingsrepresentant Kari Sofie Bjørnsen (H) fra Asker.

Foto: JOAKIM S. ENGER

Jeg liker Viken fylkeskommunes slagord «Viken viser vei». Men, hvilken retning viser Viken nå?

Det pågår en heftig debatt for eller mot Viken. Særlig Sp har latt Viken bli selve symbolet på sin frustrasjon over at verden og Norge er i utvikling.

For oss som ikke er så opptatt av fylkesgrenser, men mer opptatt av samfunnsutvikling og gode tjenester til innbyggerne, er Viken godt egnet til å løse vår tids utfordringer:

Klima, miljø og naturkrisen kjenner ingen grenser. La oss ta Oslofjorden som et eksempel, vår store og flotte fjord som er i en elendig forfatning. Oslofjordens problemer løses bedre med et fylke som representerer begge sider av fjorden samt mye av omlandet rundt.

Samferdsel, vei og kollektivtrafikk er av fylkeskommunens viktigste ansvarsområder og helt sentralt for verdiskaping og bekjempelse av utslipp. Viken representerer i stor grad et felles bo- og arbeidsmarked. 

Selvfølgelig ikke helt fra Halden til Hol via Hurdal, men det blir irrelevant som innvending. Størsteparten av Vikens befolkning bor og jobber i det som må anses som et felles marked. Tjenestene må derfor tilpasses dette, og ikke gamle fylkesgrenser.

Næringslivet har tilpasset seg den nye virkeligheten og vil finne det meningsløst å bruke tid og ressurser på å skru tiden tilbake, istedenfor å drive med ny verdiskaping.

Kulturlivet og idretten har organisert seg i Viken og ser mange stordriftsfordeler. Å skulle rive opp frivilligheten igjen ville virke destruktivt på alt det gode som skapes nå, i de nye robuste organiseringene. 

Frivilligheten fortjener ikke en oppløsning. Ressursene må brukes til beste for frivilligheten, ikke administrative endringer på nytt.

Videregående skoler har ingen ulemper med en større region rundt seg. Snarere tvert imot vil dette gi muligheter for flere programmer, større valgfrihet og mer kompetanse hos ansatte, noe som kommer over 40.000 elever til gode.

Inndelingslovens paragraf 5 sier at det er Stortinget som gjør vedtak om endringer av fylkesgrenser. Det virker som Sp har glemt dette når de hele tiden snakker om tvangssammenslåing. Det er en demokratisk vedtatt lov, og flertallet bestemmer. 

Hvordan landet vårt skal være inndelt må selvfølgelig avgjøres av den øverste folkevalgte forsamling, noe annet ville bli kaos. Samtidig er det etter paragraf 8 fylkestinget selv som har initiativrett til å fremme en søknad om endring av fylkesgrenser.

Utredningen Viken fylkesråd nå skal foreta er svært viktig. Jeg håper saken blir godt belyst, slik at fylkestinget kan fatte et klokt vedtak. 

Jeg håper også at de mest innbitte motstanderne av Viken vil lese saken med et åpent sinn. Det vil jeg også gjøre – selv om jeg så langt ikke har hørt andre argumenter mot Viken enn at det er stort og derfor ikke virker.

Uansett: Det er ikke Vikens fremtid som er det mest interessante, men samfunnsutviklingen – til det beste for innbyggerne. Oppløsning vil sette samfunnsutviklingen til side i mange år, med et handlingslammet fylkesnivå. Det er ikke å vise vei.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.