Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvem tenker på pasientene?

– Utviklingen som nå er planlagt, handler ikke om Godthaab i seg selv, men det faktum at bygget må oppgraderes for å kunne møte de fremtidige behovene og samtidig ivareta grunnleggende pasientsikkerhet, skriver innsenderen. Slik presenterer Godthaab selv planene for «Det gode liv på Godthaab».

– Utviklingen som nå er planlagt, handler ikke om Godthaab i seg selv, men det faktum at bygget må oppgraderes for å kunne møte de fremtidige behovene og samtidig ivareta grunnleggende pasientsikkerhet, skriver innsenderen. Slik presenterer Godthaab selv planene for «Det gode liv på Godthaab».

ILLUSTRASJON: GODTHAAB HELSE OG REHABILITERING

Brukerutvalget på Godthaab har reagert på diverse innlegg i Budstikka den siste tiden.

Det snakkes om naturverdier og verneverdier, som for all del er viktig, men lite om pasienten!

På Godthaab behandles over 1.000 pasienter hvert år. I tillegg til pasientene gir Godthaab trygghet til mange tusen pårørende, som vet at deres nærmeste under oppholdet får helhetlig og kvalifisert behandling.

På brukerundersøkelsene svarer over 85 prosent av pasientene at de har hatt stort eller svært stort helseutbytte av sitt rehabiliteringsopphold.

Pasientene vi som brukerutvalg snakker med, nevner uoppfordret, at oppholdet på Godthaab gir dem bedre forutsetninger for å håndtere sine helseutfordringer, og svært mange merker stor forbedring på sin generelle helse, funksjon og livskvalitet etter oppholdet.

De roser den tverrfaglige tilnærmingen, som gir pasientene trygghet på at de mottar profesjonell hjelp av høykompetente fagpersoner.

Den ideelle stiftelsen Godthaab er til for pasientene og for samfunnet. Verdens helseorganisasjon (WHO) og regjeringen har poengtert at rehabilitering er et viktig felt det også skal satses på i fremtiden, da behovene vil øke betydelig i årene som kommer.

Behovene øker grunnet at vi blir flere eldre og at vi lever lenger, vi har fått nye operasjonsmetoder og medisiner som igjen øker levealder.

Ikke minst er rehabilitering et viktig virkemiddel for å få folk raskest mulig tilbake til jobb og hverdagen. «Et liv som reddes er et liv som også skal leves».

I pågående debatt, hvor pasientens stemme i liten grad er ivaretatt, er det viktig å henvise til Nasjonal helse- og sykehusplan hvor målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Pasientenes stemme skal bli hørt både i behandling og i utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Utviklingen som nå er planlagt, handler ikke om Godthaab i seg selv, men det faktum at bygget må oppgraderes for å kunne møte de fremtidige behovene og samtidig ivareta grunnleggende pasientsikkerhet. Utbyggingen vil også fremme kvaliteter vi savner i de vanlige boligprosjektene. Godthaabs utviklingsprosjekt legger til rette for et sosialt og inkluderende nabolag.

Med veksten innen den aldrende befolkning, økende utfordringer med ensomhet og inaktivitet vil dette prosjektet være et kjærkomment og fremtidsrettet tilskudd.

På vegne av alle våre tidligere, nåværende og kommende pasienter og deres pårørende ber vi om at pasientene blir satt først.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.