Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvem skal vi bygge for?

– Vi må sikre at en betydelig andel av boligene i de områdene som nå uansett skal bygges ut, selges til en pris som også er overkommelig for mange med helt vanlige inntekter, skriver Stein Stugu fra Bærum og Marie Sneve Martinussen i Rødt Akershus.

– Vi må sikre at en betydelig andel av boligene i de områdene som nå uansett skal bygges ut, selges til en pris som også er overkommelig for mange med helt vanlige inntekter, skriver Stein Stugu fra Bærum og Marie Sneve Martinussen i Rødt Akershus.

FOTO: PRIVAT

Bærum er under endring. 

  • Endelig ser det ut som det er mulig å bli kvitt den ødeleggende broen utenfor Sandvika.
  • Forhåpentligvis vil en ny regjering ha vett til å legge en eventuell ny kraftledning i bakken.
  • Etter utbyggingen av E18 ved Lysaker vil store arealer bli bygd ut mellom Lysaker og Høvik.

Helt avgjørende ikke bare for Bærum, men for hele regionen, er det å unngå utbygging som ytterligere øker alle boligpriser. 

Hvis vi ikke gjør det, er det bare grunneierne og utbyggere som vil tjene på det. De vil få enormt store og økte inntekter hvis vi ikke også stiller krav om prisen når boligene skal selges.

Det er dette en ideell, tredje boligsektor handler om. Hvordan bruke alle de inntektene som skapes av planmessige endringer til en god samfunnsutvikling? Hvordan bygge ut på en slik måte at vi bygger forskjellene i regionen ned, ikke blåser dem ytterligere opp?

Vi må sikre at en betydelig andel av boligene i de områdene som nå uansett skal bygges ut, selges til en pris som også er overkommelig for mange med helt vanlige inntekter. Enten de er helsefagarbeidere, lærere, transportarbeidere og butikkansatte eller trygdede og pensjonister.

Krav om at en betydelig andel av boligene skal være med en permanent lav pris ville vært en selvfølge i land som Danmark, Tyskland og Nederland. Hver gang offentlige planer og investeringer øker verdien av det som kan bygges ut og markedet alene presser boligprisene opp.

I liten målestokk har slike grep vært gjort før, også her. 

Stiftelsen ungdomsboliger i Bærum har finansiert den lave utleieprisen på sine ungdomsboliger ved å selge en andel av tomt de har eid til markedspris. 

På Fornebu har Bærum stilt som krav at en del boliger skal leies ut til lav pris som forutsetning for utbygging. Finansiert ved at deler av den enorme gevinsten på de boligene som ble solgt til markedspris, ble brukt også til noen rimelige boliger.

Nå må tilsvarende krav stilles ved all videre utbygging der offentlige tiltak øker den potensielle gevinsten for utbygger, til dels dramatisk mye. Slik kraftkabler i bakken og rivning av broen utenfor Sandvika vil gjøre. Slike krav må også stilles når E18 legges i tunnel og det skal bygges på frigjorte arealer fra Lysaker til Høvik.

For Rødt vil det være en prioritert oppgave å endre lovverket slik at tilsvarende krav også kan stilles til private utbyggere. Det må bli en selvfølge at slike krav fremmes for å sikre en sosial og inkluderende boligpolitikk i hele regionen. 

Som samfunn kan vi ikke være bekjent av at vår utbyggingspolitikk bidrar til økt segregering og ytterligere øker de allerede altfor store forskjellene i boligpris som markedet alene skaper mellom boområder. 

Redskapene for å få til dette finnes i nesten alle land rundt oss, nå er det på tide at Norge igjen tar dem i bruk.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.