Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvem skal ut?

Artikkelforfatterne fra Høyre og Arbeiderpartiet påpeker at hovedutvalget for velferd er opptatt av ventelister for hel­døgns­omsorg, som ved Nesbru bo- og omsorgssenter.

FOTO: TRINE JØDAL

Ingen syke eller sterkt omsorgstrengende i Asker «skal ut».

I et velformulert innlegg i Budstikka 5. februar stiller Gunnar Tveiten og Axel Wannag i Senior Norge, Asker dette spørsmålet. Artikkelforfatterne er engstelige for at Asker kommune i fremtiden ikke vil være godt nok rustet til å ta seg av pleie­tren­gende eldre. Særlig nevnes «syke og demente eldre med utslitte pårørende». Vi kan berolige. Ingen syke eller sterkt omsorgstrengende i Asker «skal ut».

Folk i Norge blir friskere enn før, og mange lever lenger enn før. De ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, gjerne med bistand fra pårørende, kommunale hjemme­tjenester­ med tilstrekkelig kapasitet, trygghetsskapende teknologi m.m. Noen eldre velger å bytte til en mer lettstelt bolig.

Noe av bakgrunnen for at folk er friskere og lever lenger enn før er utviklingen innen medisin og helse. Mange eldre er også flinke til å holde seg i form. Nevnes bør også alle tiltak i Asker som iverksettes for å legge forholdene til rette for bedret folkehelse. Her er det mye å glede seg over.

Men i kjøl­vannet av disse gode nyhetene følger også noen utford­ringer. Tveiten og Wannag tegner likevel et mer dystert bilde av fremtids­ut­siktene på dette området enn det er grunnlag for. Det er riktignok realistisk å regne med at vi kan få trangere kommune­øko­no­mi, som kommunedirektøren har pekt på. Det betyr at vi må regne med behov for omstilling og endring. Mennesker med god råd må kanskje i fremtiden betale mer for enkelte tjenester enn vi har vært vant til.

Mennesker med store helseut­fordringer og omsorgsbehov skal få nødvendig hjelp i årene fremover

Hovedutvalg for velferd i Asker (tidligere Helse og omsorg) følger utviklingen på dette området nøye. Vi er opptatt av ventelister for hel­døgns­omsorg. Og da tenker vi særlig på demente med behov for sykehjemsplass. Vi kan ikke tillate at disse vente­listene blir for lange. Velferdsutvalget er også opptatt av at utbyggingen av syke­hjems­­­­­plasser, omsorgsboliger m.m. til enhver tid er tilstrekkelig til å dekke behovene, særlig med tanke på heldøgnsomsorg.

I Asker er vi også opptatt av å ivareta de pårørende, som gjør en stor og viktig innsats for sine hjemmeboende kjære med omsorgsbehov. Vi vil se til at det til enhver tid er tilstrekkelig antall korttidsplasser ved våre sykehjem, slik at pårørende som trenger det kan få et «pusterom» på inntil 1–2 ukers tid av og til, som igjen kan gi dem muligheter for fritid, ferie og lignende.

Kommunestyret i Asker vedtok i sitt møte 12.11.2019, med hjemmel i norsk lov, lokal forskrift som sikrer at personer, som har behov for det, får «langtidsopphold i syke­hjem eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester».

Vi kan forsikre Senior Norge, Asker – og andre – at mennesker med store helseut­fordringer og omsorgsbehov skal få nødvendig hjelp i årene fremover. Vi er også opptatt av at alle som arbeider med eldre i Asker skal ha nødvendig kompetanse og gode norskkunnskaper. God eldre­omsorg er blant kommunens mest sen­trale kjerneoppgaver.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.