Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hvem kommer med faktafeil, Ulltveit-Moe?

– For noen har klima blitt religion. I likhet med troende flest aksepterer de ikke kjetterske tanker. De som tviler holder stort sett munn – det er ikke politisk korrekt å gi uttrykk for sin tvil. Men heldigvis våger flere og flere å flagge sin uenighet, skriver Trond Ellingsen.

– For noen har klima blitt religion. I likhet med troende flest aksepterer de ikke kjetterske tanker. De som tviler holder stort sett munn – det er ikke politisk korrekt å gi uttrykk for sin tvil. Men heldigvis våger flere og flere å flagge sin uenighet, skriver Trond Ellingsen.

Foto: KARL BRAANAAS

Jens Ulltveit-Moe har i sitt innlegg i Budstikka 29. juni hevdet at jeg fremsetter faktafeil når jeg mener at Norge med all vår vannkraft er verdens grønneste land. 

Og så begrunner han det med at vi kun har redusert våre utslipp av «klimagasser» med 3 prosent, mens Danmark har redusert sine utslipp med 37 prosent og Sverige med 28 prosent.

Dette er grov misbruk av statistikk. Hvorfor?

Fordi nær en tredel av Norges utslipp skjer i Nordsjøen, og der har utslippene siden 1990 økt med 80 prosent. Dersom man kun ser på landbaserte utslipp, hadde vi ligget bedre an enn Sverige. Derfor har regjeringen bestemt at gasskraftverkene i Nordsjøen skal elektrifiseres, slik at utslippene i stedet skjer hos dem som kjøper gassen. Som om det betyr noe for de totale utslipp.

De nordiske land er svært forskjellige. Grunnet lave strømpriser i Norge har vi alltid brukt elektrisitet fra vannkraft til oppvarming. 40 prosent av Sveriges elektrisitetsproduksjon kommer fra utslippsfri kjernekraft. I Danmark er kull erstattet med biomasse. Er det greit at man hugger ned skog til bruk i varmekraftverk, fordi det ikke teller med i klimaregnskapet? Jeg synes ikke det.

Klima- og miljøminister Rotevatn (V) har derimot bestemt at Norge ikke skal gjøre som resten av EU og regne inn CO2-opptak av våre skoger i Norges klimaregnskap. Hadde vi gjort som EU, hadde det vært tilstrekkelig å redusere CO2-utslippene med 25 prosent for å oppfylle Parisavtalen, noe Rotevatn selv har innrømmet. Dette kaller jeg rituell selvpisking og symbolpolitikk.

Og når Ulltveit-Moe kaller IEA (International Energy Agency) for «oljenæringens egen bransjeorganisasjon», så har han misforstått fullstendig. IEA ble opprettet av OECD i 1974 og har som formål og overvåke verdens energiforsyning og rådgi de enkelte medlemsstater på energiområdet. Det er ikke et politisk organ, og slett ingen bransjeorganisasjon.

Men jeg vil gi Ulltveit-Moe rett i at Norges CO2-utslipp er vesentlig høyere enn verdensgjennomsnittet. Men da er også alle verdens u-land tatt med i beregningen. Jeg ser ikke at det skal være noen norsk målsetting å sammenligne oss med u-land – Norge er en vestlig industrinasjon og må måles deretter.

Andel CO2 i atmosfæren er kun 0,4 prosent. Menneskeskapt andel av dette er ikke målbart. Og våre utslipp utgjør kun 0,12 prosent av verdens totale utslipp. Selv om vi fjerner Norge fra kartet, vil det være uten betydning for klimaet.

Vi får heller glede oss over at økt utslipp av CO2 gir en grønnere planet. Spør enhver gartner hva som skjer hvis CO2-innholdet i luften i et drivhus økes.

For noen har klima blitt religion. I likhet med troende flest aksepterer de ikke kjetterske tanker. Dette gjelder ikke bare MDG, men også store deler av det politiske establishment. 

De som tviler holder stort sett munn – det er ikke politisk korrekt å gi uttrykk for sin tvil. Men heldigvis våger flere og flere å flagge sin uenighet.

For dem som ennå ikke våger er Klimarealistenes hjemmeside et godt sted å starte.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.