Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva vil vi med Vestre Bærum?

– En skånsom og klimavennlig utvikling av områder i Vestre Bærum innenfor rammene av arealplanen vil være et stort pluss for kommunen, skriver Høyres gruppe i planutvalget i Bærum. Fra venstre: Elisabeth H. Gjølme, Mathias Opdal Weseth, Tone Strand Molle og Terje Hegge.

– En skånsom og klimavennlig utvikling av områder i Vestre Bærum innenfor rammene av arealplanen vil være et stort pluss for kommunen, skriver Høyres gruppe i planutvalget i Bærum. Fra venstre: Elisabeth H. Gjølme, Mathias Opdal Weseth, Tone Strand Molle og Terje Hegge.

FOTO: PRIVAT

Vestre Bærum er inne i en positiv utvikling.

Vi har fått nye skiløyper og skiskytterarena ved Vestmarksetra, samtidig som kommunen etablerer et flott idrettsanlegg på Rud. Det blir boligutvikling i for eksempel Jarenlia og på Vøyenenga.

Det er blitt flotte områder, særlig for barnefamilier. Unik nærhet til marka og naturopplevelser gjør denne delen av kommunen attraktiv med turstier, langrennsløyper, alpinbakke og mange andre muligheter. 

Samtidig har kommunen sikret viktige deler av naturen for fremtiden gjennom restriktiv arealbruk og vern av Tanumplatået.

Det er kort vei til Sandvika og alle de tilbudene der. Vøyenenga og Skui har lang historie som næringsområde. 

Her er det både små og forholdsvis store bedrifter som bidrar til arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Denne strukturen ønsker Bærum Høyre å forvalte og videreutvikle på en god måte. 

Ny E16 forbedrer kommunikasjonen både mot Sandvika og nordover mot Hønefoss. Reisetiden blir kortere, og det er hyppige bussavganger mellom Sandvika og Skui, Sandvika og Rykkinn/Kolsås. 

Bærum Høyre ønsker en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn.

Bærum Høyre ønsker en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn. Det vil gi Vestre Bærum et meget godt kollektivtilbud.

En skånsom og klimavennlig utvikling av områder i Vestre Bærum innenfor rammene av arealplanen vil være et stort pluss for kommunen. 

Bærum Høyre vil kombinere hensynet til landskap, natur og kulturhistorie med utbygging av nye områder. På den måten sikrer vi et livskraftig Vestre Bærum. 

Gode og miljøvennlige kollektivløsninger, særlig mot Sandvika og videre mot Oslo og Drammen, vil gi oss drahjelp. 

Vi mener følgende tre hensyn bør legges til grunn for utvikling:

Bærum har et stort behov for rekkehus/småhus for barnefamilier og yngre innbyggere. Vestre Bærum med sine unike kvaliteter er flott til nettopp det. En noe lavere tomtepris gjør at man kan få litt lavere inngangsbillett enn det vi ser mange andre steder i kommunen vår. 

En slik politikk vil være i samsvar med vedtatt areal- og transportplan som åpner for noe utvikling utenfor de utvalgte knutepunktene i kommunen.

Vestre Bærum har en betydelig andel landbruk. Bærum Høyre ønsker i størst mulig grad å beholde de flotte gårdene vi har og å sørge for levedyktige gårdsbruk. Bærum Høyre ønsker derfor å føre en aktiv landbrukspolitikk som verner verdifullt kulturlandskap, men også legger til rette for næringsutvikling og kommersiell aktivitet i landbruket, blant annet besøksgårder og gårdsbutikker. 

Ringi gård i Vestre Bærum og Grini hjemmebakeri i Østre Bærum er eksempler til etterfølgelse.

Bærum trenger flere arbeidsplasser, og kommunen bør gi eksisterende næringsliv i Vestre Bærum gode rammebetingelser samtidig som nye virksomheter stimuleres til å etablere seg.

Flere kortreiste arbeidsplasser må være målet: Vi må tilrettelegge for at folk både kan bo og arbeide i Vestre Bærum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.