Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva slags skole skal barna våre gå på?

– Ved å møte og samarbeide med elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn vil elevene lære mer om samfunnet de er en del av, skriver innsenderen.

– Ved å møte og samarbeide med elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn vil elevene lære mer om samfunnet de er en del av, skriver innsenderen.

ILLUSTRASJONSFOTO: ULF HANSEN

Knut-Eirik Baade fra Liberalistene mener (Budstikka 29. april) at SV ikke er opptatt av de høytpresterende barna, men at vi kun er opptatt av sosial utjevning.

Dette er både en kunstig og merkelig motsetning, og den er heller ikke riktig.

For det første finnes det høytpresterende barn i alle sosiale sjikt i samfunnet, også hos familier som har dårlig råd. Å opprette stadig nye private skoler som koster penger, vil uunngåelig svekke tilbudet i det offentlige skolen, blant annet fordi det ikke vil være nok kvalifiserte lærere (noe som allerede er et problem), og privatskoler vil kunne tilby et lønnsnivå som tiltrekker seg de mest kompetente lærerne.

For det andre er det ikke slik at de høytpresterende elevene nedprioriteres i dagens offentlige skole. Tilpasset opplæring er en av grunnpilarene i opplæringsloven og noe som gjennomsyrer alt arbeidet vi lærere gjør. 

Vi tilpasser ved å lage nivådifferensierte og åpne oppgaver, ved å undervise i mindre grupper på ulike måter og med ulik vanskegrad, og ved å tilpasse tilbakemeldingene våre.

Birgitte Gustava Røthe Bjørnøy er lektor og styremedlem i Bærum SV.

Birgitte Gustava Røthe Bjørnøy er lektor og styremedlem i Bærum SV.

FOTO: PRIVAT

Sist, men ikke minst, må det understrekes at skolen er en arena for sosial så vel som faglig læring. Ved å møte og samarbeide med elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn vil elevene lære mer om samfunnet de er en del av. 

Da læreplanene ble fornyet i 2020, ble demokrati og medborgerskap utpekt som ett av tre tverrfaglige temaer som skal prege alle fag og skolen som helhet. Å være en del av et demokrati handler nettopp om å forholde seg til folk som er annerledes enn en selv, både intellektuelt, kulturelt og økonomisk. 

Dette kan ikke være noe elevene kun skal lære om i samfunnsfagtimen, det må også oppleves i praksis.

SV ønsker at alle barn skal ha like muligheter, og vi ønsker å bevare den sosiale mobiliteten som har vært en av suksessfaktorene for den norske velferdsstaten. Det gjør vi ikke ved å privatisere velferden, men ved å gjøre det offentlige tilbudet enda bedre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.