Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva skjer med Røykenveien?

Røykenveien er stemoderlig behandlet i mange år, skriver ordfører Lene Conradi.

Røykenveien er stemoderlig behandlet i mange år, skriver ordfører Lene Conradi.

Foto: KNUT BJERKE

Det finnes ingen raske løsninger for Røykenveien.

I et innlegg 31.10 etterlyses svar om Røykenveien. Der reises det kritikk for at politikerne ikke stilte på et infomøte i Heggedal. Møtet var et nabo-/infomøte i regi av Franzefoss der nærmiljøsentralen stilte lokaler til rådighet. Jeg kan ikke huske å ha blitt invitert til møtet. Da jeg ble gjort kjent med at møtet skulle holdes, var det dessverre for sent å omgjøre mine planer den kvelden. Jeg vet at andre politikere var til stede, samt representanter fra administrasjonen.

Så til de helt konkrete spørsmålene:

1. Hvilke planer har dere for trafikkavviklingen langs Røykenveien? Mulig E18-tilknytning kommer etter hvert, men det er ikke et argument for å la Røykenveien bli liggende på vent.

Røykenveien er fylkesvei og Akershus fylkeskommune (snart Viken) er ansvarlig for videreutvikling av veianlegget. Arbeidet med gang- og sykkelvei langs Røykenveien inkludert sikre overganger for myke trafikanter er i sluttfasen i regi av fylket. Kommunen foreslår veitiltak gjennom årlige møter med fylkeskommunen. Stramme budsjetter i Buskerud/nå Viken har så langt dessverre medført at det ikke er avsatt midler til andre tiltak langs Røykenveien i gjeldende økonomiplan. Fremover blir det viktig å finne løsninger som gir bedre utnyttelse av dagens veisystem med blant annet ny teknologi, samkjøring og flere busser.

2. Hvilke planer foreligger for en regulering av veien, slik at den kan ta unna den kapasiteten som alt er der?

Ifølge Vegvesenet er trafikken på Røykenveien ved Heggedal ca. 13.000 kjøretøy pr. døgn. 6 prosent er lange kjøretøy. Køene på E18 har vært relativt uendret de siste 20 årene, men trafikken på fylkesveinettet inn mot E18, Asker sentrum og Sandvika har økt.

Reisevaneundersøkelser viser at bilen dominerer på alle typer reiser utenom arbeidsreiser til Oslo. Dessverre står bussene i samme kø som bilene. Det er ikke avsatt midler til reguleringsplan for utvikling eller forbedring av Røykenveien, men Akershus fylkeskommune er i gang med utredninger for bedre bussfremkommelighet. Jeg er glad for at Høyre i Viken har programfestet at de vil starte reguleringsplanarbeidet, noe som avhenger av at de får med seg de øvrige partiene.

3. Hvilke tiltak skal gjennomføres for å sikre planoverganger/underganger, støyreduksjon (støyskjermer) eller lignende?

Gangfeltet på Bondi er fjernet. Fotgjengere og syklister henvises til å benytte underganger ved Skytterveien eller Iduns vei. I Heggedal er opphøyet gangfelt etablert ved Østliveien, nytt gangfelt ved Rustadveien og krysningspunkt med trafikkøy ved Heggedalsbakken og Andersdammen. Jeg er klar over at dette er tiltak som ikke oppleves som tilfredsstillende. Derfor ser vi på muligheten gjennom regulering i samarbeid med gårdeier Gravalid, for en planfri overgang til nærsenteret.

Situasjonen er frustrerende også for oss lokalpolitikere

Fylkeskommunen har avsatt 10 millioner kroner i 2020 til «Planoppgaver for å øke muligheten til å trygt kunne gå eller sykle. Konkrete prosjekter skal utredes».

Vi kjenner ikke til at fylkeskommunen eller Vegvesenet har konkrete planer om støyskjerming langs Røykenveien.

Jeg er enig med alle som mener at Røykenveien er stemoderlig behandlet gjennom mange år. Jeg er bekymret for de myke trafikantene og det økte presset på gjennomkjøring av tungtransport som resultat av at E134 ikke er fullført mot E18 i Lier. Jeg har spurt Statens vegvesen om muligheten for å innføre forbud mot tungtransport i rushtid morgen og ettermiddag som et akutt tiltak nå.

Situasjonen er frustrerende også for oss lokalpolitikere. Som innbyggere opplever også vi disse samferdselsutfordringene. Kommunen er ikke transportmyndighet, og har ikke anledning til å skjære gjennom med konkrete tiltak vi mener det er behov for. Dette er ikke en ansvarsfraskrivelse fra de folkevalgte i Asker, men et oppriktig svar om at vi ikke sitter med noen quickfix-løsninger. Jeg vil likevel understreke at vi jobber intenst med påvirkning i ulike kanaler, på tvers av alle partier.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.