Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva skjer med Hammerbakken skole?

Artikkelforfatterne fra Arbeiderpartiet påpeker at de ønsker at Hammerbakken barneskole fortsatt kan være en møteplass for barn og unge, familier og eldre.

FOTO: KARL BRAANAAS

I Budstikka lørdag 17. august er det et innlegg fra Øyvind Fagerbakke på vegne av aksjonsgruppa « Ja til å bevare Hammerbakken. Man er redd for neglisjering og forfall av Hammerbakken skole i ventetiden til nye Bryn skole står ferdig.

I kommunestyrets behandling 20.06.2018 av Skolebehovsanalysen 2018–2037 ble det vedtatt at Bryn og Hammerbakken skoler skal samlokaliseres i nytt skoleanlegg på Bryn. Dette er gjenspeilt i kommunens gjeldende handlingsprogram 2019-2022:

«I forbindelse med skolebehovsanalysen er det vedtatt en samlet lokalisering for Bryn og Hammerbakken skole i nytt og større skoleanlegg på Bryn. Skoleanlegget på Hammerbakken skal fristilles til andre formål fra det tidspunkt nytt skoleanlegg på Bryn er etablert. Det skal gjennomføres et innbyggersamarbeid for å se på fremtidig bruk av Hammerbakken. Ny skole på Bryn må innarbeides i neste revidering av langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (første halvår 2020).»

Det er Arbeiderpartiets forslag at det skal gjennomføres et innbyggersamarbeid. Arbeiderpartiet ønsker at Hammerbakken fortsatt kan være en møteplass for barn og unge, familier og eldre. Det bør utredes om skolebygget kan bygges om til å fylle andre funksjoner for barn og unge som for eksempel barnehage og fritidshus. Vi vil gjerne lytte til innspill om etterbruk av Hammerbakken. Sambruk med nærmiljøaktivitet er viktig for å skape gode bomiljøer.

Status på skolene og behov for rehabilitering er gjort og dokumentert gjennom tilstandsanalyser. Det skal foretas nødvendige utbedringer ved behov både på Bryn og Hammerbakken skoler, som for alle andre skoler i Bærum. Skolebehovsanalysen viser at etablering av en ny, felles skole på Bryn bygger på et behov for forbedring av skoletilbudet, som vil gi et mest mulig likeverdig skolemiljø for elevene med andre skoler i kommunen.

Planleggingen av den nye skolen må innarbeides i en total planlegging. Det kan tilsi at en ny skole på Bryn kan være på plass mellom 2026 og 2030. Men langtidsplanen som kommer til politisk behandling blir viktig i den videre planleggingen.

Arbeiderpartiet har fått garantier fra kommunens administrative ledelse at det legges stor vekt på skolenes læringsmiljø, slik at alle elever i Bærum sikres et mest mulig likeverdig tilbud. Dette gjelder Bryn og Hammerbakken, på lik linje med alle andre skoler i Bærum. Arbeiderpartiet vil følge nøye med på at læringsmiljøet ved Bryn og Hammerbakken skoler holder god standard i tiden frem til ny skole på Bryn skal realiseres.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.