Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Hva nå med fremtidens skolebibliotek?

– Vi savner en tydeliggjøring av hva innholdet i det profesjonelle skolebiblioteket skal være, både når det kommer til fag og kvalitet, skriver Elisabeth Nesset og Ola Helmich Borchgrevink Pedersen, som er kommunestyremedlemmer for Bærum Ap.

– Vi savner en tydeliggjøring av hva innholdet i det profesjonelle skolebiblioteket skal være, både når det kommer til fag og kvalitet, skriver Elisabeth Nesset og Ola Helmich Borchgrevink Pedersen, som er kommunestyremedlemmer for Bærum Ap.

Foto: KNUT BJERKE

Ap er skuffet når det kommer til behandlingen og hvilken retning saken om fremtidens skolebibliotek i Bærum har tatt.

Saken løftes frem som en gladsak om skolen som samfunnshus og hvordan skolebibliotekenes arealer kan utnyttes til dette. 

Og ja, Ap er positive til å åpne opp skolens lokaler for å få på plass lokale møteplasser for nærmiljøet, men hva så med skolebiblioteket?

Utgangspunktet og det som ligger til grunn for denne saken er et budsjettvedtak, både kutt i budsjettet, men også et verbalforslag, og vi siterer:

«Hvordan lager vi morgendagens skolebibliotek? Nye arbeidsmetoder og økt digitalisering i skolen fører til nye metoder å arbeide på i årene fremover, også innenfor skolebibliotektjenesten. Hovedutvalget barn og unge ønsker en sak som belyser hvordan vi kan videreutvikle våre skolebibliotek og ruste disse for fremtiden i tråd med elevens behov og samfunnet for øvrig

Hovedutvalget fikk foranalysen våren 2019 som så dannet utgangspunktet for en konseptutredning. Hovedutvalg for barn og unge nå har hatt til behandling. Ap opplever at vi har beveget oss langt unna det som var utgangspunktet, nemlig det å ruste skolebibliotekene for fremtiden og elevenes behov.

Det skal i løpet av skoleåret 2020–2021 utarbeides nytt rammeverk for skolebibliotekene i tråd med føringene i Fagfornyelsen og ny læreplan. 

Ap mener at det er nødvendig og riktig at konseptutredningen sees i sammenheng med dette rammeverket. Konseptutredningen består av to hoveddeler – det profesjonelle skolebibliotek for elevenes læring og trivsel og skolebiblioteket i skolen som samfunnshus. 

Utredningen sier mye om den siste delen og lite om selve kjernevirksomheten i skolebibliotektjenesten. Med det mener vi det som skjer i skoletiden. Dette skal være et likeverdig tilbud til kommunens elever. 

Ap mener også at vi politikere må ha tillit til Bibliotekarforbundet og Utdanningsforbundet når de ytrer sin bekymring om saken.

Det profesjonelle skolebiblioteket forsvinner i flotte vyer om hva et slikt samfunnshus kan bli. 

Vi savner en tydeliggjøring av hva innholdet i det profesjonelle skolebiblioteket skal være, både når det kommer til fag og kvalitet. 

Ved å vente på rammeverket for så å se dette i sammenheng med konseptutredningen kunne vi kanskje fått noen svar på dette og dermed også et bedre beslutningsgrunnlag for oss politikere når det kommer til hva fremtidens skolebibliotek skal være.

Ap er klar over at konseptutredningen legger opp til en pilotering og at det vil komme en evaluering av piloteringen, men det å vente på at rammeverket for skolebibliotekene foreligger, medfører ikke en lang forsinkelse i prosessen. 

Med tanke på at vi nå også har en pågående pandemi er det heller ikke realistisk med en pilotering med oppstart denne høsten grunnet smittevern. Dette gjør at vi har tid til å gjøre dette på en god og grundig måte, noe Ap mener fremtidens Bærums-elever fortjener.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.